Billedliste

Tilbage til Hovedside

Brug browserens Tilbage-pil (formodentlig i øverste venstre hjørne) for at komme tilbage til denne side.

Østgavl

Skibet set mod øst

Korbuekragsten mod syd

Altertavle (1)

Altertavle (2)

Alterbordets forside

Prædikestol

Døbefont (1)

Døbefont (2)