Damsholte kirke

Tilbage til Liste over kirke

Damsholte kirke

Billedserie

Liste over billeder

Damsholte kirke

Mønbo hr., Præstø amt, Roskilde stift. Lolland-Falster og Møn. Kirken er opført i 1741-43 i rokoko-stil ved arkitekt Philip de Lange. Kirken består af et rektangulært skib med to femsidede udbygninger mod øst og vest. Alle hjørner er markeret med pilastre, midt på langsiderne ses gavlfrontoner med Christian VI's navnetræk. Over vestenden er opsat en ottesidet tagrytter med lanterne og spir. O.1800 opførtes et nyklassicistisk kapel for slægten Borc de la Calmette nord for kirken. På kirkegården er Elsa Gress begravet. Kirken har hørt under familierne Beringskjold, Bosc de la Calmette, Tutein og Moltke inden den i 1912 overgik til selveje.

På kirkens hjemmeside samt på Wikipedia og siden Møn kulturarvatlas kan man læse mere om Damsholte kirke. Tryk på nedenstående links.

Damsholte sogn

Damsholte kirke på Wikipedia

Møn kulturarvatlas

Skibet er tredelt ved pulpiturer, over koret og under pulpiturerne er der flade trælofter, midterskibet er dækket af et tøndehvælv. Det meste af kirkens inventar stammer fra kirkens opførelse. Altertavle og prædikestol er en sammenkomponeret opbygning. Over alterbordet ses en altertavle fra 1993 af Sven Havsteen-Mikkelsen. På skibets nordvæg er ophængt en tidligere altertavle fra 1825 af Eckersberg. På den smedede alterskranke ses Christian VI og Sofie Magdalenes navnetræk i spejlmonogram. Døbefonten af træ har ottesidet kumme. Stoleværket har bevaret enkelte af de oprindelige døre, i koret står to rokokostole. På skibets sydvæg er ophængt et maleri af Niels Skovgaard. Kirkeskibet er en kopi af orlogsskibet Prins Christian, der deltog i slaget ved Sjællands Odde 22.marts 1808.