Billedliste

Tilbage til Hovedside

Brug browserens Tilbage-pil (formodentlig i øverste venstre hjørne) for at komme tilbage til denne side.

Skibet set mod øst

Alterparti

Altertavlemaleri af Havsteen-Mikkelsen

Tidligere altertavlemaleri af Eckersberg

Maleri af Niels Skovgaard

Døbefont

Kirkeskib