Dallerup kirke

Tilbage til Liste over kirke

Dallerup kirke

Dallerup kirke

Gjern hr., Skanderborg amt, Århus stift. Østjylland. Kor og skib er opført i romansk tid af granitkvadre over skråkantsokkel. Syddøren er bevaret i brug med glatte karme og tympanonfelt, hvor man ser den tronende Kristus flankeret af Peter og Paulus. Våbenhuset er opført af munkesten i sengotisk tid men er noget omdannet i 1700-tallet. Tympanonfeltet fra den tilmurede norddør er indsat over våbenhusets dør, i feltet ses en mandsfigur mellem to løver, motivet skal muligvis tolkes som Daniel i løvekulen. I våbenhuset er opstillet et brudstykke af en romansk gravsten med rankeornamenter og et romansk granitornament, som muligvis har været gavltop til gravstenen. Kirken blev istandsat i 1943 og i 1965-67.

Nordportalens tympanon indsat i våbenhusets murværk

Tympanon over syddøren

Skibets set mod øst

Korbuekragsten mod nord

Korbuekragsten mod syd

Reliefkvader med løve

Døbefont

Kor og skib har flade bjælkelofter. Korbuen er bevaret med forskellige kragbånd, det ene med tovsnoning, det andet med arkademotiv. Altertavlen er udført af Jørgen Maler i 1614, i storfeltet er indsat et maleri fra 1804. Prædikestolen er samtidig med altertavlen. I kirken hænger et stort sengotisk korbuekrucifiks. Orglet fra 1926 er indbygget i en herskabsstol fra 1700-tallet. Ved prædikestolen står en reliefkvader med en løve. I skibets vestende står en kvader med et ret nedslidt ornament.

Den romanske granitfont har en dekoration af primitive palmetter på den lave kumme (Mackeprang s.338). Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Sønderjyske rankefonte - Smågrupper og enligtstående.