Billedliste

Tilbage til Hovedside

Brug browserens Tilbage-pil (formodentlig i øverste venstre hjørne) for at komme tilbage til denne side.

Frise på skibets sydmur

Østgavl

Skibets nordmur

Sydportal

Skibet set mod øst

Korets nordvæg med kalkmaleri

Kalkmaleri på korets nordvæg

Altertavle

Prædikestol

Døbefont (1)

Døbefont (2)

Døbefont (3)

Døbefont (4)