Kirkens arkitekt og kunstnere

Tilbage til forside

Thorvald Jørgensen (1867-1946)

Efter uddannelse som tømrersvend i Århus 1885, blev han optaget på Kunstakademiet i København med afgangseksamen i 1893. Hans første ansættelse var som konduktør hos Hans J. Holm ved Overformynderiet 1892- 93, fra 1911-38 var han kongelig bygningsinspektør Som elev af J. Holm og Martin Nyrop var hans tidlige arbejder klart præget af den Herholdt-Holmske skole med danske middelaldermotiver i ubehandlet eller vandskuret blankmur. En vis forkærlighed for dekorative, nordiske trækonstruktioner ses også i flere af de tidlige værker. Arven fra Holm og Nyrop, hvor huse bygges indefra, fornægte sig ikke. Med Hellerup kirke skabte han et vigtigt værk inden for Skønvirkestilen. Thorvald Jørgensen tegnede også flere af interiørerne til Christiansborg, især de kongelige repræsentationslokaler viser hans sans for perfekt gennemførte pasticher. Senere, arbejdede han i den fremherskende nyklassicisme som i Gentofte Rådhus, men denne retning lå ham fjernt, og resultatet er tørt og upersonligt.

Thorvald Jørgensen har tegnet følgende kirker, København Nathanaelskirken (1897-99), København Brorsonskirken (1898-1901), Hellerup kirke (1899-1900), København Esaiaskirken (1903- 12), København Frihavnskirken (1904-05), Frederiksberg Mariendalskirken (1907-08).

Hans Axel Hou (1860-1948)

Axel Hou gik på Kunstakademiet i København 1885-1893. Han var en alsidig kunstner med styrke i sine portrætraderinger og den dekorative produktion. Hans realisme er bedst i de altertavler, hvor han lader typer fra fattige, indremissionske fiskerfamilier flokkes om Kristus. Han var en yndet portrættør og nåede her sit bedste i raderingernes sorthvide sprog.

Axel Hous kirkeudsmykninger omfatter Mariager kirke (alterbillede 1907), Hjørring Sankt Olai kirke (alterbillede 1910), Harboøre kirke (alterbillede 1910), Bangsbo kirke (alterbillede, 1910), København Garnisons kirke (glasmaleri og loftsfresko 1930, fresken overdækket 1960), København Sankt Andreas kirke (glasmaleri 1937) Vindeby kirke(glasmaleri 1937), Købehavn Brorsons kirke (glasmalerier efter 1937), Hjadstrup kirke (alterbillede 1938).

Poul Steffensen (1866-1923)

Efter uddannelse som malersvend kom han på Kunstakademiet i København, hvor han studerede hos Fr. Vermehren, Jul. Exner og Carl Bloch i 1887-90. I begyndelsen af 1900-tallet brød han igennem med illustrationerne til Carit Etlars og B.S. Ingemanns historiske romaner samt Børnenes Bibel. Stilistisk og koloristisk knytter Poul Steffensen sig til traditionen på Akademiet i slutningen af 1800-tallet. Poul Steffensen har malet altertavler til Sions kirke i København (1896), Brorsons kirke i København (1902), Svostrup kirke (1905), Bjerringbro kirke, Dover kirke, Rye kirke, Vejerslev kirke, Lemming kirke (1905), Kapernaumskirken i København, Ferring kirke (1912) og Billum kirke.

Anders Jensen Bundgaard (1864-1937)

Bundgaard lærte først faget hos billedhuggeren F.E.Ring 1883-84. I 1885 blev han optaget på Kunstakademiet i København, hvor han tog afgangseksamen i 1887. På Akademiet fik han Th. Stein og C. Peters som lærere. Større betydning fik det imidlertid, at han i 1886 blev elev hos Stephan Sinding, der introducerede ham til den samtidige franske naturalistiske skulptur. Bundgaards første store opgave var den ydre udsmykning af Københavns nye rådhus, hvor han samarbejdede med arkitekten Martin Nyrop. Dennes fremhævelse af det gode håndværk og ambition om at skabe en national stil passede perfekt til B.s fabulerende evner. Sit absolutte gennembrud fik Bundgaard med Gefionspringvandet, der må betegnes som hans hovedværk. Bundgaard har udført flere døbefonte til tidens kirker.