Billedliste

Tilbage til Hovedside

Brug browserens Tilbage-pil (formodentlig i øverste venstre hjørne) for at komme tilbage til denne side.

Skibet set mod nordvest

Altertavle

Nordvest-vinduer med glasmosaikker

Kuppelhvælv

Prædikestol

Sidevindue med glasmosaik

Døbefont