Breklum kirke

Tilbage til Liste over kirke

Breklum kirke

Breklum kirke

Husum kirkekreds. Slesvig. Kirken ligger i Nordfriesland. Den statelige murstenskirke blev grundlagt i begyndelsen af 1200-tallet. En stor del af den oprindelige kirke med rundt apsis er bevaret med lisener og friser under tagskægget af krydsende bueslag, desuden ses flere rundbuede vinduer. Det oprindelig tårn er bygget nogenlunde samtidigt med den øvrige kirke. Skibets vestende og tårnet blev beskadiget af brand i år 1500, og blev ændret ved genopbygningen. I 1886 fik tårnet sin ottekantede overbygning med mønstret tagdækning.

Skibet set mod øst

Altertavle

Prædikestol

Døbefont

Koret er overhvælvet, skibet har fladt træloft. Skibet har pulpitur mod vest og nord. Det arkitektonisk opbyggede alter er udført i 1741 af N. Buchholtz. Prædikestolen er udført af Claus Gabriel i 1646. Korbuekrucifikset og Olav-figuren i tornrummet er fra 1400-tallet. I kirken ses desuden en række epitafier i akantusbarok fra perioden 1685-94.

Den gotlandske kalkstensfont dateres til 1200-tallet. Kummen er nederst dekoreret med trepasformer, under mundingsranden løber en profilering. Fonten er registreret i Mackeprang - Importerede kalk og sandstensfonte - Østlig import - Trekløverbuede.