Bregninge kirke

Tilbage til Liste over kirke

Bregninge kirke (Sunds hr.)

Billedserie

Liste over billeder

Bregninge kirke

Sunds hr., Svendborg amt, Fyns stift. Sydfyn. Kirken var i middelalderen viet til Andreas. Kirken blev i 1882-83 skalmuret men består i sin kerne af et romansk skib af kampesten over profileret sokkel og med kvadertilhugne hjørner. Tårnet er opført i sengotisk tid, i 1793 lod Fr. Juel indrette en udsigtsplatform omkring en ottekantet træoverbygning på tårnets tag. I 1570 lod Jakob Rosenkrantz opføre et sideskib mod syd, som fortrinsvis var bestemt for Thurøs beboere. I 1700-tallet opførtes et gravkapel ved skibets nordside. Det romanske kor blev nedrevet i 1882 og erstattet med det nuværende. I våbenhuset ses en romansk gravsten med en figur og arkader langs siden, på kanten står med runer: "Sven Sassersøn ligger her under, Helge degn ristede mig, mester Bo gjorde mig."

Tryk på nedenstående link og se kirkens hjemmeside.

Bregninge kirke

Skibet fik i indbygget hvælv i sengotisk tid. Det søndre sideskib har to hvælv og åbner sig mod skibet ved to spidsbuede arkader. Den trefløjede altertavle er udført af Sven Havsteen-Mikkelsen i 1997. Prædikestolen fra 1621 bærer våben for Jakob Rosenkrantz og Pernille Gyldenstjerne, i felter ses Bebudelsen, Fødslen, Korsfæstelsen og Opstandelsen. En torso fra et senromansk krucifiks fra o.1250 er ophængt nord for korbuen. I det søndre sideskib er ophængt et krucifiks, som kunstmaleren Albert G. Hansen reddede fra et Sankt Hans bål i 1990, alder og forhistorie kendes ikke. I søndre sideskib ses våben for admiral Niels Juel, der fik overdraget Valdemar slot som erstatning for prisepenge, kården og signaltrompeten menes at have tilhørt Niels Juel. Den tidligere altertavle var et maleri af A.Dorph fra 1905 i en nygotisk ramme, maleriet var en kopi efter altertavlen i Thisted kirke. I nordkapellet er opstillet kister med lig af slægten Juel, gitterlågerne til gravkapellet bærer Juel-Brockendorffslægtens våben.

Tryk på nedenstående link og se en gennemgang af kirkens heraldik. Væg Kirker, Vælg B og søg Bregninge.

Gravsten og epitafier

Den romanske granitfont har på kummen rankeværk, den firkantede fod har kors og liljer i felterne og hjørnehoveder (Mackeprang s.119). Fonten er registreret i Mackeprang - Fyn og Lolland-Falster - Den sydfynske type - Øgruppen Fyn.