Billedliste

Tilbage til Hovedside

Brug browserens Tilbage-pil (formodentlig i øverste venstre hjørne) for at komme tilbage til denne side.

Romansk gravsten i våbenhuset (1)

Romansk gravsten i våbenhuset (2)

Romansk gravsten i våbenhuset (3)

Skibet set mod øst

Korbue og kor

Kor og altertavle

Altertavle

Prædikestol (1)

Prædikestol (2)

Gitterlåge til nordre gravkapel

Døbefont