Billedliste

Tilbage til Hovedside

Brug browserens Tilbage-pil (formodentlig i øverste venstre hjørne) for at komme tilbage til denne side.

Kirken set fra øst

Dør mellem våbenhus og skib

Skibet set mod øst

Altertavle

Skib 3.fag nordvæg, Skabelsen (1)

Skib 3.fag nordvæg, Skabelsen (2)

Skib 3.fag nordvæg, Skabelsen (3)

Skib 2.fag østkappe, Døden til hest

Skib 2.fag sydkappe, Skib i havsnød (1)

Skib 2.fag sydkappe, Skib i havsnød (2)

Skib 2.fag sydkappe, Skib i havsnød (3)

Skib 2.fag vestkappe, Sankt Georgs kamp mod dragen

Skib 2.fag nordkappe, Løve ånder på sine unger

Skib 2.fag nordkappe, ond løve

Skib 3.fag østkappe, Jagtscene

Skib 3.fag sydkappe, De tre levende konger og de tre døde konger (1)

Skib 3.fag sydkappe, De tre levende konger og de tre døde konger (2)

Skib 3.fag vestkappe, Livshjulet

Skib 3.fag nordkappe, Mikael Dragedræber

Kor og indgang til sakristiet

Sakristiet, Katarinas legende

Sakristiet, Katarina for kejseren og Katarina piskes

Sakristiet, Katarina sættes i fængsel

Sakristiet, Katarina belærer de vise

Sakristiet, Katarina trøster de vise på bålet

Sakristiet,Dronningen halshugges

Sakristiet, Gud ødelægger pinselshjulet

Sakristiet, Katarina halshugges

Sakristiet, Maria Magdalena og Sankt Martin deler sin kappe med tiggeren

Sakristiet, Præst velsigner menigheden

Sakristiet, Uidentificeret scene

Gammelrands kapel hvælv

Gammelrands kapel hvælv sydkappe, Apokatyptisk Madonna

Døbefont (1)

Døbefont (2)

Døbefont (3)

Døbefont (4)