Billedliste

Tilbage til Hovedside

Brug browserens Tilbage-pil (formodentlig i øverste venstre hjørne) for at komme tilbage til denne side.

Kirken set fra nordøst

Brahetrolleborg

Skibet set mod øst

Alteropstilling

Alterbillede

Kalkmaleri i blændet triforiegalleri i korets nordvæg

Byggesten fra o.1450

Herskabsgalleri i koret

Herskabsgalleri i koret, våben for Reventlow

Romansk granitfont