Braderup kirke

Tilbage til Liste over kirke

Braderup kirke

Billedserie

Liste over billeder

Braderup kirke

Den tresidede korafslutning mod øst og skibet er opført af teglsten i begyndelsen af 1200-tallet og nævnes første gang i skriftlige kilder fra 1240. Tårnet blev opført i begyndelsen af 1400-tallet men fik en nygotisk overdel i 1800-tallet, da kirken blev hovedrestaureret i 1937 blev tårnets overdel ført tilbage til den oprindelige form.

Skibet er dækket af to fag krydshvælv, som formodentlig er oprindelige. Koret har et seksdelt hvælv, som formodentlig er indbygget i begyndelsen af 1400-tallet, undersøgelser har påvist et tidligere hvælv. Den tredelte altertavle er ifølge indskriften skænket i 1676 og er skåret af Peter Petersen II fra Tønder. I midterfeltet ses et Nadverbillede, som bærer præg af inspiration fra Rubens, mod nord ses Korsfæstelsen og mod syd Opstandelsen. På Predellaen ses Gethsemane. I topfeltet ses Himmelfarten. Prædikestolen stammer fra 1575, de indsatte figurer i felterne er fra 1908, lydhimlen er skåret i 1679 af Peter Petersen II fra Tønder. Foran orglet er opstillet nogle felter fra et tidligere vestpulpitur opsat i 1773, malerierne er udført af U. Nansen og P. Marsch i 1774. Kirken har tidligere haft en Maria-figur fra første halvdel af 1200-tallet, den opbevares nu på museet i Gottorp slot.

Ved restaureringen i 1937 blev kirkens kalkmalerier afdækket og restaureret af Lothar Malskart og Dietrich Fey. Kalkmalerierne stammer fra sengotisk tid o.1500. I alle hvælvkapper ses vegetativ udsmykning med blomsterkalke og rankeslyng. I Skibets 1.fag i østkappen ses en Dommedagsfremstilling. I midten sidder Kristus på regnbuen, fra hans mund udspringer lilje og sværd. Omkring Kristus ses Maria og Johannes Døberen. Under Kristus står de døde op af gravene. Mod nord ses Himmelborgen med de frelste og mod syd ses Helvedet med de fordømte. Bag Maria ses Mikael Sjælevejer. På Himmelborgen står en trompetspillende engel. Helvedet er ligeledes fremstillet som en borg, her står en djævel og spiller trompet og øverst en djævel, som udstøder et skrækkeligt råb (Houu da).

Den gotlandske kalkstensfont er et importstykke fra begyndelsen af 1200-tallet. Kummen er svagt firkløverformet og har på ydersiden bægerblade og et menneskehoved.

(Oplysningerne stammer fra kirkens brochure, skrevet af Friederike Hoppe)