Borup kirke

Tilbage til Liste over kirke

Borup kirke

Borup kirke

Støvring hr., Randers amt, Århus stift. Djursland-Randersegnen. Kor og skib er opført i romansk tid af granitkvadre over skråkantsokkel. Syddøren er stadig i brug og har bevaret ydre buestik og indre retkantet indfatning, norddøren er tilmuret, men har i det ydre bevaret bueslag og profilerede kragsten. Sydsidens mure er omsatte i nyere tid, i korgavlen og i nordmuren er bevaret romanske vinduer. Tårnet er opført i sengotisk tid, våbenhuset er helt ombygget i 1892. Sydkapellet er opført i sengotisk tid men blev omdannet til gravkapel af P. von Sprechelsen i 1692. Kirken blev restaureret i 1906.

Skibet set mod øst

Døbefont

I sengotisk tid fik kor og skib indbygget krydshvælv. Korbuen er bevaret med kraftigt profilerede kragsten. Altertavlen er fra o.1690 og skulle være skåret af Essenbæk-snedkeren Peder Jensen. Prædikestolen bærer årstallet 1612. På nordvæggen hænger et epitafium over provst Jørgen Sørensen (død 1602) og hustru.

Den romanske granitfont har løvefigurer på kummen (Mackeprang 275). Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Østjyske løvefonte - Smågrupper og enligtstående - Fire profilløver.