Bogø kirke

Tilbage til Liste over kirke

Bogø kirke

Billedserie

Liste over billeder

Bogø kirke

Mønbo hr., Præstø amt, Lolland-Falsters stift. Lolland-Falster og Møn. Siden kommunalreformen i 1970 er kirken blevet lagt ind under Roskilde stift, hvorfor oplysningerne fra De danske kirker (Gad 1970) er forældede. Kirken fremtræder i dag som en sengotisk langhusbygning med tårn og våbenhus, kirken er i vid udstrækning bæltemuret med kridt. I skibets vestende gemmer sig rester fra en romansk kirke opført af kampesten, denne romanske kirke er formodentlig blevet ombygget i sengotisk tid. Våbenhuset har blændingsgavl af den sydsjællandske type.

Tryk på nedenstående link og se Storstrøms amts beskrivelse af kirken og dens omgivelser.

Storstrøms amt

Langhuset har haft skillemur mellem kor og skib, denne blev dog fjernet, da kirken fik indbygget krydshvælv omkring reformationstiden. Over hvælvet ses rester af sengotiske kalkmalerier, mest rankeværk. Bag altertavlen har man afdækket en kalkmalet fremstilling af Veronikas svededug, kalkmaleriet er dog atter overkalket. Alterbordet dækkes af et barok-panel fra 1661. Altertavlen i bruskbarok dateres til 1655. Prædikestolen er samtidig med altertavlen men er noget omdannet. I korets sydvæg ses et såkaldt spedalskhedshul, gennem hvilket man formodentlig har givet mad til spedalske. I kirken er ophængt tre skibsmodeller fra 1800-tallet.

Granitfonten er en monolit, under mundingsranden ses en omløbende rundstav, kummens side er inddelt i fire felter af rundstave, i felterne ses viekors, en vulst danner overgang til den runde fod. Fonten er ikke registreret i Mackeprang men nævnes under Almindelig del - Motiver (s.51).