Bogense kirke

Tilbage til Liste over kirke

Bogense kirke

Bogense kirke

Skovby hr., Odense amt, Fyns stift. Nordfyn. Kirken var i middelalderen viet til Sankt Mikael og Sankt Nikolais. Kor og skib er opført i romansk tid af kampesten, koret over profileret sokkel. Koret har mod syd en tilmuret præstedør. I sengotisk tid opførtes de to korsarme af teglsten med kamtakkede blændingsgavle af den nordfynske type. Kirken har tårn mod øst, det er formodentlig opført i sengotisk tid men er blev ændret flere gange.

Skibet set mod øst

Døbefont

Kor og skib fik indbygget hvælv i sengotisk tid. Altertavlen i højrenæssance dateres til 1588, maleriet er skænket af P. Bardenfleth i 1824 og er muligvis malet af ham selv. Prædikestolen er skåret af Harmen Gestenkorn i 1604. I kirken ses et korbuekrucifiks fra 1485. I kirken er opstillet en række gravsten over byens borgeradel.

Den romanske granitfont ranker øverst på kummen og nederst arkadefrise med liljer, den firkantede fod har dobbeltarkader og hjørnehoveder (Mackeprang s.140). Fonten er registreret i Mackeprang - Fyn og Lolland-Falster - Djurslandstypen og smågrupper - Djurslandstypen.