Böel Sankt Ursula kirke

Tilbage til Liste over kirke

Böel kirke

Böel Sankt Ursula kirke

Apsis, kor og skib er opført i romansk stil af teglsten i begyndelsen af 1200-tallet. I kirkens murværk ses flere rundbuede vinduer, som er oprindelige. Trods talrige reparationer af murværket, kan man stadig få et indtryk af det oprindelige murværk i skibets nordmur mod vest med den blændede norddør og to rundbuede vinduer. Det ret store kor har bevaret to rundbuede vinduer mod syd, apsis har bevaret tre vinduer. Tårnet er opført i begyndelsen af 1500-tallet af teglsten, i 1750 blev vestmuren forstærket med kvadersten.

Ifølge legenden blev teglstensbygningen opført af nonner, denne legende skyldes muligvis, at kirken var viet til Sankt Ursula. Kirken har haft tilknytning til klosteret i Mohrkirchen, der var et Antonitter-kloster, som blev opført o.1400 og fik tillagt Böel kirke i 1473 af Christian I, mod at munkene holdt sjælemesser for kongen og hans familie.

Skibets nordmur

Skibet set mod øst

Korbuekrucifiks

Altertavle

Prædikestol

Sakrarium i koret

Skibet set mod vest

Døbefont

Kor og skib har fladt bjælkeloft. I koret ses et såkaldt Sakrarium, hvori man tømte den ubenyttede altervin, så den flød ned i kirkens fundament, hvis grundsten ifølge Apostlenes gerninger kap.4 v.11 er Jesus Kristus. Altertavlen er et træskærerarbejde fra 1649, i storfeltet ses Nadveren (efter Dürer), mod nord ses Moses med tavlerne og mod syd ses Kristus som Salvator Mundi, sidefelterne havde oprindelig teksttavler, som blev erstattet med de nuværende malerier i 1867, i topfeltet ses Korsfæstelsen. Prædikestolen er udøfrt mellem 1604 og 1620, træskærerarbejdet har tilknytning til kredsen omkring Heinrich Ringerink, måske en elev af Flensborg-mesteren. Kurven har dobbelt-pilastre udformet som dyder, her ses bl.a. Justitia (Retfærdigheden med bind for øjnene og vægt), Caritas (Barmhjertigheden med et lille barn på armen), Spes (Håbet med anker) og Fides (Troen med kors, kalk og bog). I billedfelterne ses Bebudelsen, Fødslen, Korsbæringen, Opstandelsen og Himmelfarten, det sidste felt mod syd er tomt. Nederst på kurven ses latinske indskrifter. På den ottekantede lydhimmel ses våben og initialer for Detlev Klement til Fahrenstedt og hans hustru. I korbuen er ophængt et sengotisk korbuekrucifiks med sidefigurer. Orglet blev udført af Marcussen fra Åbenrå i 1868, i 1968 blev det restaureret.

Døbefonten er en gotlandsk kalkstensfont fra 1200-tallet, kummen har tolv bægerblade og vulst som overgang til den runde fod. Fonten er registreret i Mackeprang - Importerede kalk og sandstensfonte - Østlig import - Rundbuede bægerbladsfonte.