Kor østhvælv, Gethsemane

I korhvælvet ses kalkmalerier fra o.1520. I toppen ses vegetationer, i den sydøstlige kappe ses Gethsemane. Jesus beder foran et muret alter. Kalken står på alteret, i kalken ses ris, kors og pisk, forudsigelser for pinslerne. De tre apostle sover ikke, de to læser og den tredje råber advarende, da han ser soldaterne komme. Soldaterne er klædt i rustninger, som er typiske for 1500-tallet, de bærer spyd, økse og stridshammer. Midt i billedet ses en pelikan med korsglorie, en forudsigelse af Opstandelsen.

Tilbage til forside