Balling kirke

Tilbage til Liste over kirke

Balling kirke

Billedserie

Liste over billeder

Balling kirke

Rødding hr., Viborg amt, Viborg stift. Midtjylland. Kor og skib er opført i romansk tid af granitkvadre, koret over en ufuldstændig attisk profil, skibet over skråkantsokkel. Den rundbuede syddør med forsænket tympanonfelt er stadig i brug, norddøren spores svagt i murværket. I skibets murværk ses to tilmurede rundbuevinduer med kunstigt kilestik indhugget i overliggeren. Sydkapellet, våbenhuset og det nederste af tårnet er opført 1500-tallet, tårnet er senere blevet delvist nedrevet, overdelen stammer fra 1945.

Kor og skib har flade bjælkelofter. Korbuen står overpudset med retkantede kragbånd. Sydkapellet har fungeret som gravkapel, men er nu inddraget i kirkerummet og åbner sig mod skibet ved en rundbue, der deles af triumfvæggen. Det murede alterbord indeholder en kvadersten med helgengrav, alterbordet dækkes af et panel fra o.1580 med evangelistmalerier fra 1700-tallet. Altertavlen fra o.1600 har oprindelige malerier, Korsfæstelsen i storfeltet og Opstandelsen i topstykket. I kirken ses en kopi efter Bloch, der en tid har fungeret som altertavlemaleri. I sydkapellet er ophængt et maleri, som muligvis er udført af Jæger i Viborg. Prædikestolen er fra o.1800. På vestvæggen er ophængt en figur fra et korbuekrucifiks og en figur, Sankt Peter, fra et sengotisk alterskab.

Den romanske granitfont har glat kumme, pudeformet mellemled og rund, profileret fod. Fonten er ikke registreret i Mackeprang.