Aversi kirke

Tilbage til Liste over kirke

Aversi kirke

Aversi kirke

Tybjerg hr., Præstø amt, Roskilde stift. Sydøstsjælland. Kirken nævnes i skriftlige kilder fra o.1370, men der findes ikke spor efter en romansk kirke i murværket. Den nuværende kirke består af kor og skib opført i gotisk tid samt tårn, våbenhus og sakristi mod nord opført i sengotisk tid, alt i munkesten. Koret hviler på en dobbelt skråkantsokkel og har mod nord en savskiftegesims bag sakristiet, i korets østgavl anes en tilmuret vindues-tregruppe, taggavlen er fornyet i 1876-77. Fra tårnets mellemstokværk kan man se den oprindelige vestgavls blændingsdekoration. I våbenhuset er opstillet gravsten over præsten Wellas Mogensøn (død 1618) og præsten Søren Rasmussen Lund (død 1690).

Skibet set mod øst

Alter

Prædikestol (1)

Prædikestol (2)

Gravsten over Eske Krafse (1)

Gravsten over Eske Krafse (2)

Gravsten over Eske Krafse (3)

Gravsten over Henrik Krafse

Døbefont

Korets hvælv er formodentlig oprindeligt, skibets hvælv er fornyet. Altertavlen er opstillet i 1840 men indeholder ældre dele fra 1720, Gethsemane-gruppen er en efterligning af altertavlen i Vor Frelser kirke i København. Prædikestolen er udført på Abel Schrøders værksted 1625-30, på hjørnerne ses dydehermer, i felterne ses Kristus og de fire evangelister. Prædikestolen bærer våben for Eske Krafse og Pernille Banner. I skibet er opstillet et epitafium over Eggert Christoffer Tryde (død 1789) og familie.

I koret er opstillet en gravsten med anevåben over Eske Krafse (død 1627) og Pernille Banner samt sønnen Eiler (død 1618), desuden ses en gravsten med våben over Henrik Krafse (død 1562) udført på Hans Malers værksted i Roskilde. Tryk på nedenstående link og læs mere om anevåben på disse gravsten og prædikestolen.

Gravsten og epitafier

Den romanske granitfont er en monolit, under mundingsranden ses en tovsnoning og derunder cirkler, der mødes i et kors, derunder ses en omløbende stav krydset af fire lodrette stave, hulningen er ret lille, så muligvis er der tale om et vievandskar. Fonten er ikke registreret i Mackeprang.