Aventoft kirke

Tilbage til Liste over kirke

Aventoft kirke

Aventoft kirke

Af den oprindelige senromanske munkestenskirke står kun skibets flankemure. Den rudbuede norddør er bevaret i tilmuret tilstand. I 1700-tallet blev det oprindelige kor nedrevet og erstattet med et langhuskor, samtidig opførtes våbenhuset mod syd.

Skibet set mod øst

Altertavle

Altertavle

Mariatavle

Margrethetavle

Døbefont

Den trefløjede altertavle er fra begyndelsen af 1500-tallet. På skibets sydvæg ses en Margrethe-altertavle fra o.1500 og en Maria-altertavle fra 1510-20. Lektorieprædikestolen er udført af Peter Petersen i 1682. Korbuekrucifikset er fra 1600-tallet.

Den romanske granitdøbefont har tovsnoning langs kummens mundingsrand og firkantet fod med halvbuer, hvori ses arkader og vegetativ udsmykning.