Billedliste

Tilbage til Hovedside

Brug browserens Tilbage-pil (formodentlig i øverste venstre hjørne) for at komme tilbage til denne side.

Apsis set fra øst

Kirken set fra øst

Kragsten på kirkegården

Skibet set mod øst

Alterparti

Altertavle

Prædikestol

Tårnrum

Døbefont

Korhvælv

Korhvælv vestkappe, Johannes

Korhvælv vestkappe, Peter

Skibet 1.fag østkappe

Skibet 1.fag nordkappe

Skibet 1.fag nordkappe

Skibets 2.fag nordkappe. Laurentius

Skibets 2.fag vestkappe, Andreas