Auning kirke

Tilbage til Liste over kirke

Auning kirke

Billedserie

Liste over billeder

Auning kirke

Sønderhald hr., Randers amt, Århus stift. Djursland-Randersegnen. Apsis, kor og skibets to østlige fag stammer fra en romansk kirke, apsiden er opført af rå og kløvet kamp, kor og skib af granitkvadre, alt over en skråkantsokkel. Syddøren og flere romanske vinduer er bevaret. På kirkegården ses kragsten fra den oprindelige korbue. I 1616 blev skibet forlænget mod vest med ét fag og tårnet opført, alt i røde mursten. Samtidig opførtes våbenhuset. Gravkapellet mod nord blev opført o.1700 af Jørgen Skeels enke, Benedicte Margrethe Brockdorff. Ved kirkegårdens sydøsthjørne står en bygning, der formodentlig har været kirkelade men blev ombygget til hospital for fattige i begyndelsen af 1600-tallet af Jørgen Skeel (død 1631), i dag fungerer bygningen som ligkapel. Kirken har hørt under det nærliggende Gammel Estrup.

Tryk på nedenstående link og se kirkens hjemmeside, hvor man kan læse en fyldig gennemgang af kirkens inventar og historie.

Auning kirke

I senmiddelalderen fik koret indbygget krydshvælv og skibet to stjernehvælv. Apsis har bevaret sit oprindelige halvkuppelhvælv. Korbuen er udvidet. Antemensalet fra 1962 er tegnet af Leopold Teschl. Den udskårne altertavle fra o.1650 bærer våben for Christen Skeel den rige og Birgitte Rosenkrantz, i midterfeltet ses Opstandelsen. Prædikestolen i senrenæssance bærer indskriften Niels Kock fecit 1636, i felterne ses Korsfæstelsen, Opstandelsen og evangelisterne. I tårnrummet er opstillet en udskåret træfont fra 1736 med tilhørende himmel. I kirken ses stolestader fra 1726 med våben for Skeel og Winterfeldt. I åbningen til gravkapellet ses et smedejernsgitter. I gravkapellet er opstillet et epitafium over Jørgen Skeel (død 1695) udført af Thomas Quellinus og opsat af enken Benedicte Margrethe Brockdorff. I kapellet står 14 kister.

I 1904 afdækkede man kalkmalerier fra 1562 i korets og skibets hvælv. Kalkmalerierne blev afdækket og restaureret af E. Rothe og genrestaureret i 1956 af H. Borre. Kalkmalerierne er signeret af maleren Rasmus Roter. I koret ses i østkappen Dommedag, i sydkappen Peter og Paulus, i vestkappen Johannes. I skibets 1.fag ses Bebudelsen, Andreas, Laurentius. Ribbedekorationen dateres til o.1500.