Astrup kirke

Tilbage til Liste over kirke

Astrup kirke

Astrup kirke

Ning hr., Århus amt, Århus stift. Østjylland. Kor og skib er opført i romansk tid af granitkvadre over skråkantsokkel. Sydportalen er bevaret med oprejste løver på karmstenene og tympanonfelt med en menneskeskikkelse mellem løver som tympanonfeltet i Malling kirke. Den tilmurede norddør har rundbuefriser på kragstenene. Enkelte romanske vinduer er bevaret. Tårnunderdelen er fra sengotisk tid tårnoverdelen fra 1780, våbenhuset er fra reformationstiden. Sakristiet ved korgavlen er fra 1700-tallet. Kirken blev hovedistandsat i 1890. og senest i 2004.

Sydportal, tympanonfelt

Sydportal, karmsten med løve

Korbue og kor med altertavle af Havsteen Mikkelsen

Skib 1.fag, våben og indskrift

Kirken fik indbygget hvælv i begyndelsen af 1500-tallet, samtidig blev korbuen ombygget til spidsbue. Hvælvene i kor og skib har kalkmalerier fra begyndelsen af 1500-tallet, formodentlig udført i forbindelse med indbygningen af hvælvene, i kor og skib ses våben for biskop Niels Clausen. En minuskelindskrift fortæller at "thene gerni(n)g vorde giorth i her per nilsens tid ... 1511." I korets østkappe ses Kristus på korset, de øvrige hvælv er udsmykket med blomster og geometriske mønstre, som er typiske for tidens håndværkermalere. Ved korbuen ses en versalindskrift under et bomærke "Henricus Stephan Horsnetianus 73 (1573 ?)." Altertavlen er et maleri af Sven Havsteen Mikkelsen, den gamle altertavle fra anden halvdel af 1800-tallet er nu ophængt på nordvæggen. Granitfonten og prædikestolen er nutidig.

Under besøget i 2004 fortalte kirkeværgen levende og engageret om kirken, bl.a. om erhvervelsen af den nye altertavle. I forbindelse med forberedelserne til den nyeste renovering besluttede menighedsrådet, at man ville bekoste en ny altertavle. Man havde et stærkt ønske om at erhverve et maleri af den nyligt afdøde Sven Havsteen Mikkelsen og henvendte sig derfor til arvingerne, der inviterede menighedsrådet til at vælge blandt kunstnerens efterladte malerier, som stod i atelieret. På staffeliet stod det sidste maleri, som Havsteen Mikkelsen havde udført. Menighedsrådet blev begejstrede for maleriet og erhvervede det til kirken, hvor det nu står som et fornemt eksempel på nyere dansk kirkekunst. Motivet er Noli me tangere, Maria Magdalene møder den opstandne Kristus i skikkelse af havemanden.