Billedliste

Tilbage til Hovedside

Brug browserens Tilbage-pil (formodentlig i øverste venstre hjørne) for at komme tilbage til denne side.

Tårnet set fra sydvest

Den gamle latinskole øst for kirken

Peter Willemoes gård

Skibet set mod øst

Altertavle

Prædikestol (1)

Prædikestol (2)

Prædikestol (3)

Prædikestol (4)

Prædikestol (5)

Prædikestol (6)

Prædikestol (7)

Døbefont (1)

Døbefont (2)

Engel efter Jerichau

Monstransskab

Gravkapel for H. W. von Rømer og Anna E. von Trampe (1)

Gravkapel for H. W. von Rømer og Anna E. von Trampe (2)

Maleri af Danqvart Dreyer

Gravsten over Reinwald Heidersdorf

Mindetavle over Magdalene Sibylle Urne