Assens kirke

Tilbage til Liste over kirke

Assens kirke

Billedserie

Liste over billeder

Assens kirke

Båg hr., Odense amt, Fyns stift. Fyn. Kirken var viet til Vor Frue i middelalderen. Ifølge Jacob Madsens visitatsbog blev kirken fuldført i 1488. Holevads kapel og tårnets underdel er dog ældre end den nuværende kirke og stammer fra en tidligere kirke på stedet. Denne kirke blev opført i romansk tid og nævnes i et testamente fra 1295. Fra denne romanske kirke stammer en romansk gravsten opsat ved den nuværende kirkes nordmur mellem de to tilbygninger. Holevads kapel er opført af munkesten i begyndelsen af 1400-tallet og har formodentlig haft tre fag, som markerer det romanske skibs udstrækning mod nord og øst. Et tilsvarende kapel har været tilsluttet den romanske kirke mod syd. Den nuværende kirke er opført i munkesten som et treskibet langhus med tresidet østafslutning. Kirken er opført i to tempi, udgravninger har vist, at man har ændret planen undervejs. Østafsnittet er opført i polsk skifte, vestafsnittet i krydsskifte. Langhuset og tårnets oktogone overdel peger mod nordtysk påvirkning. Kirken blev hårdhændet restaureret 1842-56 og 1881-84. Kirkens indre blev istandsat 1944-45. Øst for kirken ligger den gamle latinskole, hvor Peder Palladius har gået.

I nærheden af kirken ligger Peter Willemoes fødehjem, som nu er museum. Tryk på nedenstående link og læs mere om museet.

Peter Willemoes Samlingen

På siden Danske konger kan man læse om Peter Willemoes. Tryk på nedenstående link.

Peter Willemoes

Altertavlen er fra første halvdel af 1600-tallet. I storfeltet ses et maleri fra 1826. Prædikestolen er udført i anden halvdel af 1600-tallet på Hans Nielsen Bangs værksted. I søndre sideskib står et monstransskab fra o.1500. Bronzefonten er fra 1910. Ved fonten står en engel udført i marmor efter J. A. Jerichau, som er født i Assens (originalen er i Århus Museum).

Tryk på nedenstående link og læs mere på kirkens hjemmeside.

Assens kirke

I 1700-tallet blev mere end 450 begravet i kirken. I begyndelsen af 1800-tallet blev gravene fjernet og gravstenene stillet op langs med sideskibenes ydermure og i koromgangen. Gravkapellet mod vest har smedejernsgitter og heraldik for H. W. von Rømer og Anna E. von Trampe. Desuden skal her nævnes nogle enkelte gravsten. Gravsten over Reinwald Heidersdorf, Gravsten over Anne von Ahlefeldt og Jens Nielsen Rotfeld samt Mindetavle over Magdalene Sibylle Urne. I søndre sideskib hænger et maleri af Danqvart Dreyer, som er født i Assens.

På siden Gravsten og epitafier kan man læse mere om kirkens heraldik. Tryk på nedenstående link, vælg Kirker, vælg A og søg Assens.

Gravsten og epitafier