Billedliste

Tilbage til Hovedside

Brug browserens Tilbage-pil (formodentlig i øverste venstre hjørne) for at komme tilbage til denne side.

Skibet set fra vest

Skibet set mod øst

Fresko over alter

Alter

Døbefont

Skibet set mod vest

Apostel på skibets vestvæg