Kirkens arkitekt og kunstnere

Tilbage til forside

Otto Valdemar Koch (1852-1902)

Valdemar Koch blev født i Sønder Kirkeby på Falster, hans forældre var sognepræst, provst Hans Peter Gyllembourg og Anne Oline Parelius. I 1871 kom han på Chr. V. Nielsens tegneskole og blev optaget på Kunstakademiet i København med afgangseksamen i 1879. Han har tegnet hos L. Fenger og H.B. Storck. Kirkebyggeriet blev Valdemar Kochs arbejdsområde, alle hans værker præges af stor indsigt i bygningsarkæologi og arkitekturhistorie. Den romanske stil var hans foretrukne. Valdemar Koch tilhørte J.D. Herholdts dansk-italienske retning, men han søgte hen mod en mere national karakter. Kristkirkens kridtstensfacade er et eksempel på den italienske indflydelse, det mere danskprægede ses i anvendelsen af røde teglsten i Apostelkirkens indre.

Valdemar Koch har tegnet Kapernaumskirken i København (1894-95), Sions kirke i København (1895-96), Lukaskirken på Frederiksberg (1896-97), Kristkirken i København (1898-1900), Apostelkirken i København (1899-1901), Reersø kirke (1904), Vor Frelsers kirke i Vejle (1904-07, fuldført af J. Magdahl Nielsen). Desuden har han tegnet døbefonten i Hellig Kors kirke i København (1889), Svend Magnussens mindekors på Grathe Hede (1892) og Knud Lavards mindekors ved Haraldsted. Valdemar Koch har opmålt Grenåegnens kridtstenskirker i 1896.

Joakim Frederik Skovgaard (1856-1933)

Joakim Skovgaard kom først i malerlære hos C.C.A. Weber og blev svend i 1874. Fra 1871-76 gik han på Kunstakademiet i København og i 1880-81 på Bonnats skole i Paris. Han voksede op i et grundtvigiansk hjem og knyttede sig senere til højskolemiljøet. Faderens nationalromantiske stil var et naturligt udgangspunkt for hans tidlige landskabsbilleder, efter undervisningen på Leon Bonnats skole i Paris frigjorde Joakim Skovgaard sig fra faderens påvirkning. Dette forstærkedes yderligere efter rejser til Italien og Grækenland med Kristian Zahrtmann, hvor især Parthenonfrisen og dekorationer på keramiske vaser fik betydning. Keramiske arbejder hos J. Wallmann i Utterslev, med hans søskende Niels og Suzette og Th. Bindesbøll førte Joakim Skovgaard mod en dekorative stil uden han helt slap det naturalistiske. Sammen med Th. Bindesbøll udførte han Bjørnespringvandet og Dragespringvandet.

Religiøse motiver blev en afgørende del af Skovgaards værk. I somrene 1874 og 1875 havde Skovgaard arbejdet på F.C. Lunds udsmykning i Viborg Domkirke, her fik han kontakt til biskop J. Swane og arkitekt H.B. Storck, som arbejdede med genopførelsen af kirken. Storck og Skovgaard udførte i fællesskab et akvareludkast med motiver fra Det gamle testamente til udsmykning af nordre midtskibs væg over rundbuerne, og da A. Jerndorff i 1890 afslog at give sig i lag med udsmykningen, blev Skovgaard opfordret til at påtage sig opgaven. Udsmykningen i Viborg Domkirke blev Skovgaards hovedværk, men ud over dette har han udført et stort antal udsmykninger til danske kirker.

Ole Henrik Benedictus Olrik (1830-1890)

Henrik Olrik begyndte som billedhuggerelev på H.V. Bissens værksted men valgte hurtigt at koncentrere sig om maleri og kunsthåndværk. Hos Thomas Couture i Paris i 1854 lærte han historiemaleriet og sammen med Carl Bloch og F.C.Lund orienterede han sig mod historiemaleriet, et ophold med Bloch og Lund i Rom 1862-63 fik stor betydning for Olrik. Han fik dog aldrig noget gennembrud som historiemaler men blev en søgt portrætmaler og kunsthåndværk. Altermaleriet i Sankt Matthæus kirke i København regnes for hans hovedværk. Olrik har desuden udført altertavler til Tostrup kirke og Sandholt-Lyndelse kirke.

Carl Vilhelm Oluf Peter Aarsleff (1852-1918)

Aarsleff lærte drejerfaget hos faderen. I 1872 kom han på Kunstakademiet i København og tog afgangseksamen som modellerer i 1876. Han blev ansat som billedskærer hos V. Fjeldskov. I 1901 blev han udnævnt til professor i billedhuggerkunst. Aarsleff fik i 1900 overdraget restaureringsarbejdet af Margrethes sarkofag i Roskilde. Aarslef har især udført statuer i Thorvaldsens stil men præget af J.A.Jerichau. Aarsleff har udført krucifikset i Apostelkirken og en altertavle i Hellig Kors kirke. Aarsleff arbejder kan ses på Glyptoteket og Nyborg museum.

Læs mere om de ovennævnte arkitekter og kunstnere på KID. Tryk på nedenstående link og søg på navnet.

KID