Apostelkirken

Tilbage til Liste over kirke

Apostelkirken

Billedserie

Liste over billeder

Apostelkirken

Vesterbro provsti, Københavns stift. Storkøbenhavn. Kirken er opført 1899-1901 tegnet af Otto Valdemar Koch. Klokketårnet danner en facade mod Saxogade, facaden har oprindelig flugtet med gadens bygninger, der nu er nedrevet og erstattet med en nyere og lavere bebyggelse. Derved kommer klokketårnet til at stå som en kulisseagtig facadeportal til selve kirkebygningen, der er opført som et basikalt langhus med tre skibe under fælles sadeltag. Kirkens grund er skænket til Københavns Kirkefond af en komite med kammerherre S. Barner som formand, midlerne til køb af grund og opførelse af kirken blev tilvejebragt dels fra staten og dels fra sjællandske grever og baroner. I 1966 udgav Vesterbro provsti et skrift om kirken.

I det indre står kirken i blank mur. Rummet er delt ved arkader over piller i et stort midterskib og to smalle sideskibe, alle dækket af hvidtede krydshvælv båret af halvsøjler. Korpartiet er hævet to trin over midtskibets gulv. Den rundbuede alterniche flankeres af søjledelte dobbeltblændinger. Over alteret ses Opstandelsen, udført som freskomaleri af Joakim Skovgaard i 1912. På alteret står et krucifiks udført af C. Aarsleff. Fonten i norsk klæbesten er tegnet af Valdemar Koch. I vestenden over indgangen er opført et orgelpulpitur, under pulpituret er ophængt fem apostelbilleder, udført af Henrik Olrik, malerierne blev skænket af Københavns biskop, Skat Rørdam, ved indvielsen i 1901, malerierne har tidligere hængt i søndre sideskib. Lysekroner og lampetter har grevekroner til minde om de grever og baroner, der har betalt kirken.

Læs mere om kirkens arkitekt og kunstnere. Tryk på nedenstående link.

Kirkens arkitekt og kunstnere