Voldby kirke

Tilbage til Liste over kirke

Voldby kirke

Voldby kirke

Djurs Nørre hr., Randers amt, Århus stift. Djursland-Randersegnen. Skibet fra den oprindelige romanske kirke er bevaret. Tårnunderdelen er opført kort tid efter skibet. I slutningen af 1300-tallet blev det oprindelige kor nedbrudt og erstattet af det nuværende langhuskor, sakristi og våbenhuset er fra slutningen af 1400-tallet. Skib og tårnunderdel er opført af kridtkvadre over skråkantsokkel, det romanske murværk er pyntet med store blændarkader på glatte pilastre. I korepolygonen er indsat rester af buefriser, som formodentlig stammer fra det romanske kor, nogle buekvadre er sammensat som girkelblændinger. Norddøren er tilmuret og sidder i en bred lisen, den har haft buestik. Den fladbuede syddør sidder i spidsbuet spejl og har en sengotisk dørfløj med svære jernbeslag. Tårnets overdel er formodentlig opført i 1500-tallet, den kamtakkede nordgavl har firpasblænding over båndblænding.

Skib 1.fag østkappe, engel med våben for Johannes

Skib 2.fag nordkappe, Blemmya kæmper mod kronet person

Voldby kirke, døbefont

I forbindelse med udvidelsen mod øst fik kirken indbygget krydshvælv. I 1891 afdækkede man kalkmalerierne i hvælvet, som dateres til slutningen af 1400-tallet og begyndelsen af 1500-tallet. Altertavlen er fra o.1660. Prædikestolen er fra 1666. Stoleværket er fra 1683.Den romanske granitfont med løvefigurer er af Randerstypen (Mackeprang 229).

I skibets 1.fag ses fire engle i hver sin kappe med evangelistsymboler på våbenskjolde. Billedet er indrammet uden hensyn til hvælvet, her kan man tydeligt se, at billedet er kopieret efter et trykt forlæg.

I skibets 2.fag ses i østkappen et krigsskib fyldt med krigere og med dannebrogsflag Skibet var symbol på kirken. Her ses et tremastet krigsskib med høje kasteller og platforme, hvorfra man kunne angribe fjenden. I syd og nordkappen ses meget krasse karikaturer på turneringsvæsenet. En kronet kentaur kæmper mod en kronet hane, et kronet hoved uden krop kæmper mod en kronet krop uden hoved. Billederne behøver ikke have socialt sigte, de kan være religiøs propaganda med verdslig tant og fjas. En ung mand står i en ret pervers stilling. I vestkappen ses det klassiske uskyldssymbol, enhjørningen, i kamp mod den verdslige magt, løven. I tiden op til reformationen fremviste den katolske kirke mange skræmmebilleder af synder og laster. Hvordan menigheden har opfattet dem vides ikke.