Vittrup kirke

Tilbage til Liste over kirke

Vittrup kirke

Billedserie

Liste over billeder

Vittrup kirke

Børglum hr., Hjørring amt, Ålborg stift. Vendsyssel. Kirken er opført i 1937 ved arkitekt Bertel Jensen som en langhuskirke med rund apsisafslutning mod øst. Kirken kaldes i De danske kirker Børglum Vestre kirke men har skiftet navn efter 1970.

I apsisrundingen står alterbordet, som er muret af gule mursten. På alteret står et krucifiks, skåret af Hjalte Skovgaard. Døbefonten i granit er udført i romanske stilformer i nyere tid.

Hjalte Skovgaard (1899-1967)

Han fik sin første undervisning i billedskæring i Lillehammer i 1911, han kom i billedskærerlære hos Hans Olsen, Vallekilde 1918-20 og gik på Kunstakademiet hos E. Utzon-Franck 1923- 32. Hjalte Skovgaard hører til den grundtvigske retning i dansk kunst. Som barnebarn af P.C.Skovgaard og søn af Niels Skovgaard voksede han op i et inspirerende kunstnerisk miljø. Han var som yngre medarbejder hos sin far i projekter, som omfattede både billedhuggeri og freskoudsmykning, men havde også en betydelig selvstændig produktion. Som kunstner var han alsidig og arbejdede med skulptur, kirkeudsmykning og bogillustrationer. På kirkekunstens område har han bl.a. udført nogle krucifikser, der er kraftfulde i udtrykket, og en freskoudsmykning i Skt. Severin Kirke i Haderslev, som er en figurrig skildring af det apokalyptiske himmerige. Den er blevet betegnet som uklar, men gør dog et gedigent og solidt indtryk, som den respektfuldt føjer sig ind i det gamle rum. I hans religiøse univers var Apokalypsen omdrejningspunktet og den vigtigste inspirationskilde. Hans blyantstegninger og akvareller skildrer mennesker, fugle og planter med en stille poesi.

Kirkeudsmykning: Ansgar kirke i Hedehusene altertæppe og krucifiks (1930); Gangsted kirke evangelisttegnene på prædikestol (1932); Vittrup kirke (Børglum hr.) krucifiks (1938); Suldrup kirke Ansgar, Absalon, Hans Tavsen og Grundtvig malet på prædikestolen (1947); Østbirk kirke trærelief på kirkedørens yderside (1949); Haderslev gamle kirke Johannes Åbenbaring kalkmalet i apsis (1952) Messiaskirken glasvindue (1955); Kapernaumskirken i København stolegavle med gl.- og nytestamentlige motiver (1962); Enslev kirke ved Grenå krucifiks i bronze (1973)