Vittskövle kirke

Tilbage til Liste over kirke

Vittskövle kirke

Billedserie

Liste over billeder

Vittskövle kirke

Apsis, kor og skib er opført i sidste halvdel af 1100-tallet af kampesten med tilhugne kvadre på hjørnerne. Nordkapellet er opført o.1430 af Axel Brahe til Vittskövlegård, kapellet var viet til Anna. Tårnet blev opført o.1500 formodentlig af Nils Brahe d.y. til Vittskövlegård. Sydkapellet blev opført o.1660 af Christen Barnekov som gravkapel for slægten Barnekov.

Vittskövle herregård blev opført i 1553 af Jens Brahe på resterne af en borg fra 1200-tallet. Ejerne af Vittskövlegård har brugt Vittskövle kirke som slotskirke.

Tryk på nedenstående link og læs mere om Vittskövle.

Vittskövle

Apsidens halvkuppelhvælv er oprindeligt. Korbuen er omdannet til en spidsbue i 1400-tallet, da man opførte Anna-kapellet mod nord. Nordkapellet har stjernehvælv og åbner sig mod skibet ved to buer. I nordkapellet har formodentlig stået et Anna-alter, hvorfra to træskulpturer på Lunds historiska museet stammer, den ene forestiller Jomfru Maria den anden Anna. Under nordkapellet var oprindelig indrettet en gravkrypt for ejerne til Vittskövlegård. I midten af 1400-tallet fik kor og skib indbygget hvælv, som blev udsmykket af det såkaldte Vittskövle-værksted. I slutningen af 1700-tallet blev kalkmalerierne overkalket. Samtidig fik kirken en altertavle med våben for Axel Brahe og Holgere Krognos, denne er siden blevet udskiftet med det nuværende maleri, som er en kopi efter van Dyck. Døbefonten af sandsten er ifølge indskriften skænket af Jens Brahe i 1559.

Prædikestolen dateres til anden halvdel af 1600-tallet. Orgelpulpituret med malerier er fra 1786. I kirken er ophængt et fragment af en klokke skænket af Margareta von Ascheberg o.1750. I kirken ses en træfigur fra 1700-tallet som fremstiller Kristus i Opstandelsesøjeblikket. På skibets sydvæg ses et epitafium over Christen Larsson Klim (død 1682) samt hans to hustruer Karen Persdotter (død 1656) og Else Jakobsdatter (død 1687).

Kirkens kalkmalerier blev afdækket i 1899 af O. Rydbeck, som tog en række fotografier af de afdækkede kalkmalerier. Kor, skib og nordkapel var dekoreret med kalkmalerier af et værksted, som siden er blevet navngivet efter kirken. I nordkapellet har man desuden fundet dekorativ udsmykning af Skanör-værkstedet fra o.1420, da kapellet blev opført. I tårnrummet og i sydkapellet har man fundet kalkmalerier, som er senere tilføjelser. Kalkmalerierne i kor og tårnrum var i så dårlig stand, at man opgav en restaurering og overkalkede dem, på nordkapellets nordvæg afdækkede man i 1966 nogle fragmenter, som nu står uden tilføjelser. De øvrige kalkmalerier blev restaureret af kunstneren Svante Thulin, der tilføjede meget til de fragmentariske afdækninger, i kor og tårnrum udførte han nye kalkmalerier i stil med Vittskövle-værkstedet. I 1956 blev kalkmalerier afrenset, men man opgav at fjerne Thulins tilføjelser.

Kalkmalerierne i apsidens hvælv er en rekonstruktionaf Thulin, ved afdækningen fandt man fragmenter af Verdensdommeren på regnbuen. I korhvælvet fandt man en skriftrulle med indskriften Sanctus Nicholaus Episcopus, korhvælvet er ligeledes en rekonstruktion af Thulin.

Tryk på nedenstående link og se et foto af den oprindelige apsisudsmykning.

Dommen

I skibets 1.fag ses i sydkappen Lucifers nedstyrtelse, øverst ses Gudfader flankeret af to engle, nederst ses den bundne Lucifer omgivet af nedstyrtende engle, der allerede er forvandlet til djævle, mod vest ses Helvedgabet. I vestkappen ses skabelsen af Firmamentet med Sol og Måne. I nordkappen ses Gudfader skille land og vand. I østkappen ses Skabelsen af havets dyr.

I skibets 2.fag ses i østkappen skabelsen af landdyr. I sydkappen ses skabelsen af fugle. I vestkappen ses Adams skabelse. I nordkappen ses Evas skabelse. I skibets 3.fag ses i østkappen Gudfader præsenterer Adam for Eva, i sydkappen ses Formaningen, i vestkappen ses Syndefaldet, i nordkappen ses Uddrivelsen.

I den østlige bue til nordkapellet ses Sankt Erik og Sankt Mauritius. I nordkapellets østhvælv ses de fire evangelisttegn. I nordkapellets vesthvælv ses i østkappen Sankt Gertrud med kirke, i sydkappen Sankt Katarina med sværd, i vestkappen Sankt Barbara med tårn, i nordkappen Sankt Ursula med pil. På nordkapellets nordvæg ses fragmenter af Fødslen og Kongernes tilbedelse.

I forbindelse med restaureringen i 1899 blev nordkapellets gravsten opsat på sydkapellets ydermur, her ses gravsten over Henrik Brahe (død 1587) og Lene Thott, Jens Brahe og Anne Bille, Otte Quitzow (død 1565) samt over Niels Brahe, Edlela Helge og Magdalene Skanke. Desuden blev to kister med Henrik Brahe (død 1587) og hans hustru Lene Thott placeret i sydkapellet, hvor man desuden kan se sarkofager med Christian Barnekow (død 1666) og hans hustru Else Ramel (død 1658) samt hans anden hustru Birgitta Scheel (død 1699). På gravkapellets vestvæg ses et epitafium over Christian Barnekow, Else Ramel og Birgitte Skeel, på maleriet ses alle tre samt deres børn, på rammen ses heraldik for de tre personer. På østvæggen ses et epitafium over Henrik Brahe og Lene Thott, på maleriet ses de knæle med deres børn. I gravkapellet ses desuden begravelsesstandarder for Kjeld Christoffer Barnekow og hans kiste.

På siden Gravsten og epitafier er kirkens heraldik indgående forklaret. Tryk på nedenstående link, vælg Kirker, vælg V og søg Vittskövle.

Gravsten og epitafier