Billedliste

Tilbage til Hovedside

Brug browserens Tilbage-pil (formodentlig i øverste venstre hjørne) for at komme tilbage til denne side.

Vittskövlegård

Skibet set mod øst

Korbue og kor

Prædikestol

Døbefont

Skulptur

Fragment af klokke

Skib og nordkapel set fra øst

Orgelpulpitur

Korhvælv østkappe

Skibet 1.fag sydkappe

Skibet 1.fag vestkappe

Skibet 1.fag nordkappe

Skibet 1.fag østkappe

Skibet 2.fag østkappe

Skibet 2.fag sydkappe

Skibet 2.fag vestkappe

Skibet 2.fag nordkappe

Skibet 3.fag østkappe

Skibet 3.fag sydkappe

Skibet 3.fag vestkappe

Skibet 3.fag nordkappe

Bue mellem skib og nordkapel

Nordkapel østhvælv

Nordkapel vesthvælv (1)

Nordkapel vesthvælv (2)

Nordkapel vesthvælv (3)

Nordkapel vesthvælv (4)

Gravsten over Otte Quitzow

Gravsten over Jens Brahe og Anne Bille

Gravsten over Henrik Brahe og Lene Thott

Gravsten over Niels Brahe, Edlela Helge og Magdalene Skanke

Epitafium over Christian Barnekow, Else Ramel og Birgitte Skeel

Kjeld Christoffer Barnekows kiste

Begravelsesstandarder for Kjeld Christoffer Barnekow

Epitafium over Henrik Brahe og Lene Thott