Nordlunde kirke

Tilbage til Liste over kirke

Nordlunde kirke

Billedserie

Liste over billeder

Nordlunde kirke

Lollands Nørre hr., Maribo amt, Lolland-Falsters stift. Lolland-Falster og Møn. Kor og skib er opført i senromansk tid af teglsten. Østgavlens murværk er et fornemt eksempel på tidlig teglstensbyggeri. På et tilmuret rundbuevindue ledsages stikket af et prydskifte med rudemønster og en halvsøjlestav under sålbænken. Over vinduet ses en rundbuefrise under en savtakfrise, de nedadvendte spidser på rundbuefrisen har formede konsolhoveder, her ses flere hoveder og liljer samt en nøgle over vinduet. Gavltrekanten er udmuret med stående siksakmønster og en søjlestav i midten. Gavlkammene samt top og fodtinderne er fornyet. Skibet og koret har haft højtsiddende rundbuevinduer i flankemurene. Syddøren er bevaret i portalfremspring. Våbenhuset er opført i 1863.

Valdemarsmuren i Slesvig blev opført 1160-80 og var det første større murstensbyggeri i Danmark. Teglværker opstår først i 1600-tallet, på den tid blev murstenene brændt i ringovne, som man opførte i nærheden af byggepladsen, i området ved Valdemarsmuren har man fundet spor efter ringovne. I ringovnen placeres de formede lersten omkring en central ildkerne, de inderste sten og siderne ind mod ildkernen bliver helt mørke og til tider sprængte eller vredne. Datidens murstensbygninger blev opført som solid mur i seks til otte stens tykkelse, og mange af de forbrændte sten blev sat inderst i kernen, men bygmesteren kunne også udnytte de mørke sten eller endeflader i det yderste murlag og dermed bryde ensartetheden i murværket og skabe et lysspil, som man tidligere gjorde med forskelligt farvede granitkvadre. I Nordlunde er mange af murstenene blevet riflet før brændingen og enkelte har spor af glasur.

Kor og skib fik indbygget kuplede, ottedelte hvælv i højgotisk tid. Samtidig blev den runde korbue ommuret til en spidsbue. Altertavlen har rammeværk i nyrenæssance og et maleri af N.A.Lytzen fra 1864. Prædikestolen er fra midten af 1800-tallet.

Den senromanske kalkstensfont med bægerblade på kummen og rund fod er et importstykke fra Gotland (Mackeprang s.413). Fonten er registreret i Mackeprang - Importerede kalk og sandstensfonte - Østlig import - Rundbuede bægerbladsfonte.