Vejle Vor Frelsers kirke

Tryk på nedenstående link og se kirkens placering på kortet. Vælg Satellit og se kirken fra oven.

Kort til kirken

Tilbage til Liste over kirke

Vor Frelsers kirke

Billedserie

Liste over billeder

Vejle Vor Frelsers kirke

Nørvang hr., Vejle amt, Haderslev stift. Sydøstjylland. Kirken er opført i 1904-07 ved arkitekt V. Koch, og efter dennes død fuldført af J. Magdahl-Nielsen. Stilmæssigt bærer bygningen præg af V. Koch's store viden om den romanske kridtstensarkitektur. Den hvidtede murstensbygning består af et tredelt skib med et smallere kor, der har tresidet afslutning, over skibets vestfag er placeret et klokketårn, der har ottesidet spir over fire spidsgavle og tredobbelte glamhuller, over den rundbuede vestportal ses en cirkulær vinduesrose.

Tryk på nedenstående link og se sognets hjemmeside

Vejle Vor Frelsers kirke

De indvendige rum dækkes af tøndehvælv, som hviler på søjler af røde mursten. Sideskibenes vægge står i blank mur. Koret er hævet otte trin over skibet. I korets vinduer ses fem glasmalerier fra 1949 tegnet af Jais Nielsen og udført af glarmester Frese og sønner, mod nord ses Maria og Josef med jesusbarnet, derover Bebudelsen for hyrderne og under Maria ses Barnemordet og Jesus som tolvårig i templet. Mod nordøst ses Jesus og børnene, derover Jesus hverver disciple og under Jesus og børnene ses Bryluppet i Kanae samt Jesus opvækker Jairi datter. Mod øst ses Korsfæstelsen derunder ses Lazarus opvækkelse samt Kristus og Peter på søen. Mod sydøst ses øverst Jesus taler fra en båd og derunder scener fra Gethsemane. Mod syd ses Opstandelsen, Dåben, Kristus for Herodes og Kvinderne ved graven. Alterbordets forside dækkes af et udskåret træpanel i stil med de gyldne altre. På den forgyldte altertavle ses Nadveren tegnet af Jais Nielsen i 1947 og skåret af H.G. Skovgaard. Alterbordets forside er inspireret af de gyldne altre og er skåret af Emil Hansen i 1957. Altertæppet er tegnet af Ejnar Hansen i 1928. Prædikestolen er opsat på triumfvæggen og består af sandstensplader med forgyldte relieffer. Sandstenfonten er en kopi efter romanske granitfonte. Vægudsmykningen i sideskibene er udført af Jens Møller-Jensen, de stiliserede blomsterranker er inspireret af sengotiske kalkmalerier, i ranker ses salmevers. Over vestindgangen er opsat et krucifiks, som oprindelig stod på alterbordet. Lysekronerne i messing er tegnet af J. Magdahl-Nielsen.