Vejleå kirke

Tilbage til Liste over kirke

Vejleå kirke

Billedserie

Liste over billeder

Vejleå kirke

Kirken blev opført i 1996-97 ved arkitekterne Wohlert. Bygningen består af kor, skib og tårn med tilhørende menighedslokaler. Tårnet er ikke knyttet direkte til skibet og er drejet i forhold til længdeaksen, hvilket kan minde om en klokkestabel. I det hele taget giver bygningen mindelser om den danske middelalderkirke.

Tryk på nedenstående link og læs mere om kirken på sognets hjemmeside.

Vejleå kirke

I 1998 påbegyndte Peter Brandes en totaludsmykning af kirkerummet. I rummets seks store trekantsvinduer ses glasmalerier med motiver fra Ny og Gamle testamente. Mod øst ses Korsfæstelsen og Opstandelsen, mod sydøst Lazarus genopvækkelse og mod nordøst Gethsemane. Mod vest ses Isaks ofring, mod nordvest Brodermordet og mod sydvest Jobs historie. Skibets fag deles af smalle ornamentbånd med glasmalerier, det første bånd symboliserer bloddråber og tårer, det andet ornamentbånd symboliserer Jakobsstigen. På vestvæggen bag orglet ses et glasmaleri, som ifølge Peter Brandes er kunstnerens nøgle til hele udsmykningen.

På nordvæggen over indgangen ses tre hoveder, der symboliserer Golgatha med de tre kors, det gyldne hoved i midten er Kristus, det hvide hoved er den gode røver og det sorte hoved den dårlige røver. På sydvæggen overfor Golgatha-scenen ses et rødt hoved springe ud fra væggen, dette kunne tolkes som den døde Kristus på korset. Alteret er udsmykket med seks relieffer, der gentager vinduernes seks motiver. På alteret står et krucifiks, som er fastgjort på en fod, der er inspireret af Frøslev-skrinet på Nationalmuseet. På skrinet gentages vinduernes motiver. Døbefonten i blåglaseret stentøj er udsmykket med kristne symboler.

Som kirken udvendig knytter sig til den middelalderlige kirkebygning, knytter den indvendige udsmykning sig til middelalderens traditioner. Sammensætningen af scener fra Ny og Gamle testamente er en gammel tradition, som vi kan se i middelalderens kirkeudsmykninger. Peter Brandes har tilført rummet en farvesymfoni, som skifter dagen igennem. I de danske middelalderkirker kan vi ikke længere se de farvestrålende glasmalerier, som har tilført kirkerne et tilsvarende lys, vi må til udlandet for at opleve det farvede lys i middelalderkirkerne, i Vejleå kirke har Peter Brandes genskabt denne oplevelse.

Ægteparret Roberta og Howard Ahmanson blev opmærksomme på Peter Brandes udsmykning af Vejleå kirke, da de skulle vælge udsmykning til en nyopført kirke i Los Angeles, og de blev så begejstrede, at de opfordrede kunstneren til at udføre glasmalerier til kirken. Forstudier og glas blev udstillet på Kunstindustrimuseet i 2006, inden de blev sendt til Los Angeles. Tryk på nedenstående link og læs mere om udstillingen på Kunstindustrimuseet.

Kunstindustrimuseet

Nedenfor har jeg opstillet en kort motivisk gennemgang af kirkens udsmykning.

Østvindue: Langfredag/Påskedag: Maria med sin døde søn, Korsfæstelsen og Opstandelsen, Tornekronen som en fuglerede med æg.

1. ornamentbånd: bloddråber og tårer

Nordøstvindue: Lazarus: Standset vogn, Hoved (en replik til Skriget af Munch), foster og svøbelsesbarn.

Sydvindue mod øst: Gethsemane have: Judaskysset og hane og øre, Kristushoved med tårer, Knælende Jesus.

2.ornamentbånd: Jakobsstigen.

Nordvindue mod vest: Job: Nedbøjet solsikke, Gud som mørk skikkelse og Jobs spørgende hånd, udmagret kvæg.

Sydvindue mod vest Kain og Abel: Kain og kornaks, navlestreng med blod og Takket dyrekniogle-mordvåbnet, Abel og dyr.

Vestvindue Abraham ofrer Isak; Abrahams fod (rejsen til Morija Bjerg), Knælende Isak med bøjet hoved, Guds indgribende hånd.

Under vestvinduet: Kunstnerens nøgle

Alter: Forside: Kain og Abel - Jobs hånd Nordside: Knælende Isak Sydside Korsfæstelsen Bagside Kristus hoved - Lazarus hoved

Krucifiks på alterbord: Forside: Kain og Abel - Abraham og Isak Nordside: Lazarus opvækkelse Sydside: Korsfæstelsen Bagside: Job - Påske

Døbefont: I kummen: Vinge, fire fisk og Svøbelsesbarn på oversiden Bethlehemsstjernen. På siderne Gravlagt Kristus, Æsel, To fisk og Kristus med krone.

På nordvæggen Lidelsesfyldt Kristushoved. På sydvæggen: Hvidt hoved, Gyldent Kristushoved og Sort hoved.