Bregning kirke

Tryk på nedenstående link og se kirkens placering på kortet. Vælg Satellit og se kirken fra oven.

Kort til kirken

Tilbage til Liste over kirke

Bregning kirke

Billedserie

Liste over billeder

Bregning kirke

Holmans hr., Vejle amt, Haderslev stift. Sydøstjylland. I 1934 nedsattes en kirkekomite med det formål at få opført en kirke på stedet, man henvendte sig i 1941 til arkitekt Mogens Koch, som tegnede den nuværende kirke, ifølge flere kilder chokerede det moderne formsprog dele af komiteen og byggeriet blev udsat, ifølge kirkens brochure var det imidlertid primært økonomiske problemer som medførte, at kirken først blev opført i 1965-67. Den ottekantede kirke består af prismeflader, som gennemskæres af et stort sadeltag, der kan minde om en bispehue. Denne udformning var et indlæg fra arkitekten i debatten om 1900-tallets kirkearkitektur, hvor man kopierede den romanske og gotiske kirkearkitektur, samt de mange kirkerestaureringer, hvor man fjernede senere tilføjelser og førte kirkerne tilbage til den "oprindelige" romanske stil. Her hentydede Mogens Koch især til Storch, som havde ændret Bjernede kirke radikalt. Bjernede kirke var i slutningen af 1800-tallet udformet som en bispehue, men Storch mente at arkæologiske undersøgelser kunne påvise, at kirken oprindelig havde været en rundkirke, udformet som man ser den i dag. Mogens Koch mente, man skulle lade bygningerne stå som de havde udviklet sig gennem tiderne. I bogen "Vangede kirke" (Poul Kristensen Forlag 1999 ISBN 87-7851-105-4) kan man læse om Bjernede kirke og Mogens Kochs tanker i artiklen Nyere dansk kirkebyggeri (s.13-24).

Tryk på nedenstående link og læs mere på sognets hjemmeside.

Bregning kirke

Østvæggen har mønstermuring, der fremstiller Livets træ, som udspringer fra det enkle alter. Altertæppet er tegnet af Mogens Koch og er syet af kvinder fra sognet. Døbefonten består af en tolvkantet kumme af ølandskalk på muret fod. Prædikestol og orgelfacade er tegnet af Mogens Koch. På østvæggen er ophængt et krucifiks, udført af Gunnar Hansen. I præsteværelset er ophængt to relieffer af Gunnar Hansen.

Mogens Koch (1898-1992)

Han gik på Kunstakademiets arkitektskole med afgangseksamen i 1925 og fik derefter ansættelser hos Carl Petersen og Ivar Bentsen samt hos Kaare Klint fra 1925, han havde egen tegnestue s.m. Peter Koch 1932-45 og alene fra 1945. I 1950-68 var han professor ved Kunstakademiet. I 1950-71 var han kunstnerisk leder for Selskabet for kirkelig Kunst. Mogens Koch var livet igennem tro mod de idealer, han havde mødt hos sine lærere Ivar Bentsen og Kaare Klint, hvor respekten for funktionskravene til huse og brugsting var i højsædet. Alt skulle formes uden overflødige dekorationer, det skulle være praktisk og holdbart i daglig brug, og materialerne skulle være uopslidelige og vedligeholdelsesfrie, og formen tidløs. Dette var et ideal i slægt med den engelske kunsthåndværker og forfatter William Morris tanker fra slutningen af forrige århundrede. Bregninge kirke er et smukt eksempel på hans evne til at give en enkel form et arkitektonisk udtryk af stor styrke. Det blev især kirkerestaureringer og udformningen af kirkeinventar og orgler, der igennem årene optog ham. Orgelfacaderne og kirkeinventaret har fået en enkel og funktionel form med slægtskab til danske traditioner, tilpasset arkitekturen i de gamle kirkerum.

Kirkebyggeri: Bregning kirke (Holmans hr.) (1941) inventar (1965-67); Gerlev kirke restaurering; Tølløse kirke restaurering; Sankt Jørgensbjerg kirke i Roskilde restaurering (1953), stoleværk og alterskab; Vig kirke restaurering og orgelfacade 1943-44;