Vejen kirke

Tilbage til Liste over kirke

Vejen kirke

Billedserie

Liste over billeder

Vejen kirke

Malt hr., Ribe amt, Ribe stift. Sydvestjylland. På stedet har stået en romansk kirke, som blev nedrevet i 1896 og erstattet med den nuværende, tegnet af arkitekt Vilhelm Ahlmann. Bygningen består af et tresidet afsluttet skib med korte korsfløje og et tårn med sidefløje mod vest, alt opført i røde mursten. En række detaljer af granitkvadre fra den gamle kirke er bevaret. Omkring døren til tårnets sydfløj er indsat den billedprydede karmsten fra en tidligere præstedør og en tympanon, på karmstenene ses figurer, i kirkens vestparti er desuden indsat flere romanske vinduer, karmstenene har ornamentik og i en af nichernes top ses et hoved med ansigtet nedad.

Tryk på nedenstående link og læs mere på kirkens hjemmeside.

Vejen kirke

Altertavlens maleri er en kopi efter Fra Bartolomeo, udført i 1897 af C. Holsøe. Altertavlen fra den gamle kirke er nu ophængt i søndre korsarm, den har malet årstal 1606 og bærer våben for Eggert Abildgaard og Mette Juel, malerierne er fra 1800-tallet. Prædikestolen fra 1632 har dydehermer på hjørnerne og evangelistrelieffer i felterne. Af det gamle stoleværk fra begyndelsen af 1600-tallet har man bevaret felter med våben for Eggert Abildgaard og Mette Juel. Over nummertavlerne ses adelsvåben.

På siden Gravsten og epitafier kan man læse mere om kirkens heraldik. Tryk på nedenstående link, vælg Kirker, vælg V og søg Vejen.

Gravsten og epitafier

Den romanske granitfont har glat kumme og firkantet fod. Fonten er ikke registreret i Mackeprang.