Billedliste

Tilbage til Hovedside

Brug browserens Tilbage-pil (formodentlig i øverste venstre hjørne) for at komme tilbage til denne side.

Kirken set fra vest

Romansk portal (1)

Romansk portal (2)

Romansk portal (3)

Romansk portal (4)

Romansk vindue (5)

Romansk vindue (2)

Skibet set mod øst

Prædikestol

Gammel altertavle

Stolegavle

Nummertavler med heraldik

Døbefont