Væggerløse kirke

Tilbage til Liste over kirke

Væggerløse kirke

Væggerløse kirke

Falsters Sønder hr., Maribo amt, Lolland-Falsters stift. Lolland-Falster og Møn. Kirken var i middelalderen viet til Sankt Olav. Kor og skib er opført i senromansk tid af munkesten over profileret sokkel, som løber af mod hjørnelisener. Korets hjørnelisener er kun bevaret mod sydvest. Kor og skib har gesimsfrise under tagudhænget. Den senromanske kirke har haft apsis, som blev nedrevet og erstattet med det nuværende ved en restaurering i 1861. I korets sydmur ses en præstedør. Syddøren er bevaret men helt ommuret ved restureringen i 1861. Tårnet er opført i sengotisk tid.

Skibet set mod øst

Tårnrum østkappe, Middag i Emmaus (1)

Tårnrum østkappe, Middag i Emmaus (2)

Tårnrum østkappe, Middag i Emmaus (3)

Tårnrum østkappe, Middag i Emmaus (4)

Kor og skib har flade bjælkelofter. Altertavlen er et maleri fra 1868 af H. Hofmann. Prædikestolen er udført o.1640 af Jørgen Ringnis. I kirken ses et krucifiks fra slutningen af 1200-tallet. Døbefonten af cement stammer formodentlig fra 1861, en romansk fontekumme af granit skulle stå i en have i Højet (Mackeprang s.121).

I tårnfagets hvælv afdækkedes i 1906-7 kalkmalerier fra 1510-20. Kun østkappen blev stående fremme. Her ses Middag i Emmaus, som er et livligt billede af et måltid. Kristus sidder med to fornemme mænd ved et veldækket bord med en spækket dyrekøller og brød. To tjenere varter op, den ene kommer med et lågfad, den anden skænker vin af en kande.