Ubberud kirke

Tilbage til Liste over kirke

Ubberud kirke

Ubberud kirke

Odense hr., Odense amt, Fyns stift. Nordfyn. Kor og skib er opført o.1200 af teglsten iblandet lidt kamp og granitkvadre. De oprindelige døre og vinduer er alle fladbuede. Nord og syddør er tilmurede men anes i murværket. I østgavlen ses et tilmuret oprindeligt vindue, ved en renovering i 1887 fandt man i dette vindue et glasmaleri med våben for odense-bispen Karl Rønnov (død 1501), glasmaleriet er nu på Nationalmuseet. I nord og sydmur anes enkelte oprindelige vinduer. Tårnet er opført i sengotisk tid, gavlene har rige dekorationer af vandrette tandsnit. Våbenhuset mod vest blev opført i slutningen af 1800-tallet.

Skibet set mod øst

Altertavle

Altertavle. Johannes Døberen tagers til fange og Johannes martyrium

Døbefont

Kor og skib fik indbygget hvælv i sengotisk tid, tårnrummet har ansats til hvælv, der dog aldrig er blev udført. På alterbordet står en fløjaltertavle fra o.1515 med figurer fra kredsen omkring Claus Berg. I midterskabet ses Johannes Døberen og de fire evangelister. I fløjene ses fire scener fra Johannes Døberens historie. Altertavlen fungerede som kirkens altertavle fra 1685 til 1890, da den blev erstattet med et maleri af Lorenz Frølich "Den rige yngling". Den sengotiske altertavle blev genopsat i 1961, Frølichs maleri hænger nu på skibets nordvæg. Prædikestolen er fra 1616. I kirken ses et korbuekrucifiks fra o.1325. I koret ses en gravsten over ritmester August Wulf (død 1714) og hustru Magdalene Elisabeth Bauer (død 1737).

Den romanske granitfont har krydsende bueslag øverst på kummen og tovsnoning nederst på kummen, foden er en ret flad terningkapitæl med dekorativ udsmykning (Mackeprang s.142). Fonten er registreret i Mackeprang - Fyn og Lolland-Falster - Djurslandtypen og smågrupper - Smågrupper.