Torsted kirke

Tryk på nedenstående link og se kirkens placering på kortet. Vælg Satellit og se kirken fra oven.

Kort til kirken

Tilbage til Månedens kirker

Torsted kirke

Billedserie

Liste over billeder

Torsted kirke

Hundborg hr., Thisted amt, Ålborg stift. Thy og Mors. Apsis, kor og skib er opført i romansk tid af granitkvadre over profileret sokkel. Norddøren er tilmuret, syddøren er stadig i brug. Af romanske vinduer er bevaret tre, østvinduet og korets vinduer mod nord og syd. Dørenes placering mod vest og de højtsiddende romanske vinduer tyder på, at skibet har været højere og længere, muligvis har kirken været udsat for brand i middelalderen. Våbenhuset er fra midten af 1800-tallet. Klokketårnet over vestgavlen er fra 1942, da bygningen blev istandsat, ved istandsættelsen blev apsidens kvadre omsat. I kirkens murværk ses flere kvadre med såkaldte stenmestermærker. Et tidligere tårn blev nedbrudt i begyndelsen af 1800-tallet.

Kor og skib har flade bjælkelofter. Apsis har fået halvkuppelhvælv i sengotisk tid. Den runde korbue er ommuret men har bevaret sine kragsten, korbuens kvadre er noget ødelagte af brand, hvilket kunne antyde, at kirken har været udsat for en større ildebrand. På alterbordet står et maleri signeret C. Milton Jensen 1891. Prædikestolen fra o.1620 har felter med evangelistmalerier og Kristus.

Den romanske granitfont har profileret kumme med bægerblade nederst og firkantet fod med hjørnekløer. Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Vestjylland, Salling og Himmerland - Den vestjyske type - Bægerbladsfonte (Thybogruppen).