C.N. Overgaard

Tilbage til Hovedside

Christen Nielsen Overgaard (1851-1929)

Efter uddannelse som håndværksmaler hos Chr. C.A. Weber i 1869, gik han på Kunstakademiets malerskole 1870-79 og modelskolen i 1880, i 1873 studerede han hos dekorationsmaler Pietro Isella i Wien. Han var lærer ved Tegne- og Kunstindustriskolen for Kvinder 1878-83 og assistent ved Kunstakademiets perspektivklasse 1882-83. I 1881 oprettede han en privat tegneskole sammen med Axel Hou. 1899-1928 var han leder af Frederiksborg Museets gobelinvæveri. C.N. Overgaard boede siden hjemkomsten fra Wien på Stenhøj i Tåstrup. Han var produktiv, alsidig og engageret i undervisning og udførte talrige dekorationsopgaver i fri stilkopiering i tidens smag, der spændte fra nyrenæssance, som på Frederiksborg og på Borreby, over nyrokoko, som i Kongeværelset på Den nordiske Udstilling, til skønvirke, som det ses i glasmalerierne og de dekorative udsmykninger. Hans udsmykninger viser sans for malerisk effekt, komposition og sikker figurtegning. Han virkede en menneskealder ved Ferd. Meldahls genopbygning af Frederiksborg Slot og malede sammen med akademieleverne frie kopier i olie på lærred efter Karel van Manders 1600-tals gobeliner af Chr. IVs liv, delvis aftegnet af Heinrich Hansen og F.C. Lund. Tyve år senere tegnede han nye kartoner i akvarel på lærred til gobeliner vævet af Elise Konstantin-Hansen, Johanne Bindesbøll, Louise Dahlerup og Betty Månsson. Ved Meldahls opførelse af Marmorkirken dekorerede han kuplen efter H. Olrik og A. Dorphs forlæg. Desuden malede han vægpaneler i imiteret mosaik og skabte forlæg for tidstypiske blyindfattede vinduesmalerier i farvet glas i nyromantisk stil opsat i ældre og nye kirker. (Kilde: Kunstindeks Danmark)

Kirkeudsmykning: Frederikskirken København (Marmorkirken) 12 apostle i kuplen efter tegninger af H. Olrik (1889-93); Jesuskirken Glasmalerier (1890-91, udf. i München); Nykøbing Mors kirke dekorativ udsmykning tårnrummets loft og tøndehvælv i skib og korsarme (1890-91); Helligåndskirken glasmalerier (1894); Stjær kirke altertavle (1895-96); Sneslev kirke glasmalerier (1896); Sankt Petri kirke København glasmalerier (1898); Vonsild kirke, dekorativ udsmykning i apsidens halvkuppelhvælv og en frise (Korsbæringen) i apsidens runding (1898, s.m. Carl Petersen); Hellig Kors kirke kalkmalerier (1899-1900, overmalet 1950); Tåstrup Nykirke tegn. til altertavle, skåret af N. Hansen, malet træværk, glasmalerier (1907-18). Sundby kirke glasmalerier (1907-08); Gustafskirken Kbh. glasmalerier (1908-11); Nordrupøster kirke glasmalerier (1911); Vejle Skt. Nicolaus kirke glasmalerier;

Under et restaureringsarbejde på Tåstrup Nykirke i 2004 fandt kirketjener Kurt Hartvig en kasse på kirkeloftet, kassen indeholdt en større samling skitser og kartoner af C.N. Overgaard. Formodentlig har Overgaard brugt tårnrummet som midlertidigt oplagringsrum, men tegningerne gik i glemmebogen og dukkede først op i 2004. Kurt Hartvig rullede tegningerne ud og lod dem tørre, hvorefter han lagde dem i paprør, så de kunne bevares. Ved en senere undersøgelse af tegningerne i samarbejde mellem Tåstrup Nykirke og Tåstrup Byhistorisk samling og arkiv blev tegningerne gennemfotografere og lagt til opbevaring i det byhistoriske arkiv. I Årsskrift 2005 for Byhistorisk Samling og Arkiv i Høje Tåstrup Kommune (s.14-28), har Trine May Knutzen skrevet en artikel om Overgaard og hans udsmykningsarbejder, i artiklen kan man bl.a. se en del fotografier af skitserne. I Årsskrift 2006 for Byhistorisk Samling og Arkiv i Høje Tåstrup Kommune (s.45-59) har barnebarnet Ruth Jacobsen skrevet en artikel om C.N. Overgaard og livet på Stenhøj. Årsbøgerne kan købes på museet i Blåkildegård i Tåstrup (hjemmeside: www.kroppedal.dk og e-mail: blaakildegaard@kroppedal.dk)

Tryk på nedenstående links og se de enkelte udsmykning. Brug browserens "Tilbagepil" for at komme tilbage til denne side.


Frederikskirken (1889-1894)

Kuppelmalerierne i Frederikskirken (også kaldt Marmorkirken) er den første større udsmykning, som Overgaard har udført. Apostelmalerierne er malet efter forlæg af H Olrik og A.Dorph, Olriks forlæg kan ses bl.a. i Apostelkirken (Vesterbro provsti) og Sankt Andreas kirke (Vor frue provsti). H. Olrik døde i 1890 og nåede kun at fuldføre seks forlæg, hvorefter Dorph fuldførte de øvrige seks forlæg efter H. Olriks skitser. Efter H. Olriks død skulle man finde en kunstner, der kunne udføre selve udmalingen i kuplen opgaven, og arkitekt Meldahl har givet peget på Overgaard, som havde et nært samarbejde med andre steder. Apostelmalerierne er dog ikke blot kopier af forlæggene, ligesom de gamle kalkmalere fra middelalderen skulle Overgaard overføre et to-dimesionalt forlæg til en tre-dimensional flade, der er trapezformet. Den store afstand fra gulvet til kuplen kræver mere markant penselføring end Olriks detaljerede malerier, og Overgaard har da også givet apostlene en mere markant fremtræden med kraftig penselføring. Englene over apostlene er formodentlig Overgaards egne. I forhallen ses et glasmaleri skænket af Overgaard.

Kuppelmalerier (1)

Kuppelmalerier (2)

Kuppelmalerier (3)

Kuppelmalerier (4)

Kuppelmalerier (5)

Kuppelmalerier (6)


Jesuskirken (1890-91)

Det var en fornem opgave, som Overgaard fik, da han skulle tegne forlæg til glasmalerierne i Jesuskirken. Hans store arbejde på Frederiksborg slot og samarbejdet med Meldahl har sikkert gjort, at Brygger Jacobsen har fattet interesse for Overgaard. Glasmalerierne blev udført i München, så Overgaard har haft den største ekspertise til rådighed. Ansigterne er friere skildret men det firgurlige og det dekorative er noget stift, den friere stil fra Frederikskirken er endnu ikke slået igennem i glasmaleriet.

Pulpitur mod øst, glasmalerier set fra nord (1)

Pulpitur mod øst, glasmalerier set fra nord (2)

Pulpitur mod øst, glasmalerier set fra nord (3)

Pulpitur mod øst, glasmalerier set fra nord (4)

Pulpitur mod øst, glasmalerier set fra nord (5)

Pulpitur mod øst, glasmalerier set fra nord (6)

Pulpitur mod vest, glasmalerier set fra syd (1)

Pulpitur mod vest, glasmalerier set fra syd (2)

Pulpitur mod vest, glasmalerier set fra syd (3)

Pulpitur mod vest, glasmalerier set fra syd (4)

Pulpitur mod vest, glasmalerier set fra syd (5)

Pulpitur mod vest, glasmalerier set fra syd (6)


Nykøbing Mors kirke (1891)

Loftdekoration i tårnrummet

Skibet set mod syd


Helligåndskirken (1892-94)

Kor glasmaleri mod nordøst, Johannes

Kor glasmaleri mod sydøst, Jakob d.æ.

Kor glasmaleri mod syd, Maria Magdalene


Stjær kirke (1896)

Altertavle


Sneslev kirke (1896)

Vestvindue i tårnrummet


Sankt Petri kirke, Bestles gravkapel (1898 ?)

I 1898 udførte Overgaard glasmalerier til to vinduer i koret, disse vinduer blev nedtaget ved restaureringen i 1990 og opbevares i dag på kirkens arkiv. De to vinduer i Bestles kapel er formodentlig udført nogenlunde samtidigt. Kalkmalerierne i Bestles kapel er formodentlig også udført af Overgaard.

Bestles gravkapel, kalkmalerier

Bestles gravkapel, glasmalerier (1)

Bestles gravkapel, glasmalerier (2)

Bestles gravkapel, glasmalerier (3)


Vonsild kirke (1898)

Udsmykningen er udført i 1898. I De danske kirke (Gad 1970) står, at udsmykningen er udført af C.L. Peters med assistance af C.N. Overgaard.

Apsis

Udsmykning i apsidens halvkuppelhvælv

Frise i apsidens runding (1)

Frise i apsidens runding (2)


Vejle Sankt Nicolaus kirke (1901)

Korets nordvindue mod vest (1)

Korets nordvindue mod vest (2)

Korets nordvindue mod vest (3)

Korets nordvindue mod øst (1)

Korets nordvindue mod øst (2)

Korets nordvindue mod øst (3)

Korets sydvindue mod øst (1)

Korets sydvindue mod øst (2)

Korets sydvindue mod øst (3)

Korets sydvindue mod vest (1)

Korets sydvindue mod vest (2)

Korets sydvindue mod vest (3)


Sankt Andreas kirke (København) (1901)

Cirkelvindue over alteret (1)

Cirkelvindue over alteret (2)


Slagelse Sankt Mikkels kirke (1898-1903)

Glasmalerier i korets østvinduer

Vindue mod nordøst, Indtoget i Jerusalem

Vindue mod øst, Korsfæstelsen

Vindue mod sydøst, Himmelfarten


Tåstrup Nykirke (1907-1920'erne)

Kirken blev indviet i 1907 og C.N. Overgaard var stærkt involveret i byggeriet som kirkeværge, idet han boede på Stenshøj i nærheden af Tåstrup Nykirke. Hovedparten af udsmykningen er udført af Overgaard i perioden fra 1907 og frem.

Korets halvkuppelhvælv

Engel på korbuen (1)

Engel på korbuen (2)

Engel på korbuen (3)

Engel på korbuen (4)

Korslam i korhvælvets top

Glasmaleri i koret (1)

Glasmaleri i koret (2)

Glasmaleri i koret (3)

Altertavle nu ophængt på skibets nordvæg (1)

Altertavle nu ophængt på skibets nordvæg (2)

Altertavle nu ophængt på skibets nordvæg (3)

Altertavle nu ophængt på skibets nordvæg (4)

Loft, frise med får

Udsmykning på pulpituret


Sundby kirke (1908)

Nordre korsarms glasmalerier, Jesus og synderinden

Nordre korsarms glasmalerier, Fødslen

Nordre korsarms glasmalerier, Gethsemane

Søndre korsarms glasmalerier, Opvækkelsen af Jairus datter

Søndre korsarms glasmalerier, Korsfæstelsen

Søndre korsarms glasmalerier, Kristus som dommer

Udkast til glasmalerierne ophængt i sakristiet


Gustafskirken (1908-10)

Glasmaleri i cirkelvindue mod vest

Østvinduer (1)

Østvinduer (2)

Østvinduer (3)

Vindue med glasmaleri bag nordpulpituret


Nordrupøster kirke (1911)

Vinduet i Nordrupøster skulle ifølge graveren være skænket til kirken i forbindelse med et sølvbryllup. Øverst ses korsfæstelsen, nederst ses Nadveren.

Sydvindue i koret med glasmaleri af C.N. Overgaard


Fredericia Trinitatis kirke (1913)

I koret og på skibets nordvæg ses 8 glasmalerier, som er udført i perioden 1902-28 og er skænket af familier fra sognet. I koret ses i østvinduerne "Gethsemane" mod nord og "Den gode hyrde" mod syd, disse to vinduer er udført af C.N. Overgaard i 1913, Gethsemane er skænket af Chr. Petersen og hustru, Den gode hyrde er skænket af Carl M. Cohr og hustru. På skibets nordvæg i vindue nr.2 fra øst ses "Kristus som verdensdommer", glasmaleriet er skænket af Kgl. Hofdecorationsmaler M.C. Nielsen i 1905, vinduet er formodentlig malet af C.N. Overgaard, idet englene er typisk Overgaard, men skriften på vinduet er dog ikke identisk med skriften på de to øvrige vinduer af Overgaard i Trinitatis kirke.

Korets østvæg mod nord (1)

Korets østvæg mod nord (2)

Korets østvæg mod syd (1)

Korets østvæg mod syd (2)

Korets østvæg mod syd (3)

Skibets nordvæg 2.vindue mod vest