Stoense kirke

Tilbage til Liste over kirke

Stoense kirke set fra nord

Stoense kirke

Langelands Nørre hr., Svendborg amt, Fyns stift. Sydfyn. Kor og skib er opført i romansk tid af rå og kløvet kamp med tilhugne hjørnekvadre. Sydportalen har halvsøjler med bladkapitæler og trapezformede baser, søjlerne går over i en rundstavsprofil langs bueslaget. I korets østmur og i skibets sydmur ses tilmurede rundbuevinduer. I murværket ses skibets murværk mod nord ses en billedkvader med tre mænd, den bageste bøjer sig over et dyr, i korets østmur ses en liggende figur. Skibet er forlænget mod vest i sengotisk tid samtidig med opførelsen af våbenhuset. Tårnet over koret er opført o.1600. I våbenhusets vægge er indmuret flere billedkvadre: en biskop, en sammenkrøben mandsfigur, to figurer mødes under et træ, en mandskrop, en abe og en roset. Kirken blev restaureret i 1876 og i 1956.

Reliefkvader i skibets nordmur

Reliefkvader i korets østmur

Sydportal

Reliefkvader i våbenhuset (1)

Reliefkvader i våbenhuset (2)

Reliefkvader i våbenhuset (3)

Skibet set mod øst

Korbue og kor

Reliefkvader i korbuens nordvange

Altertavle

Prædikestol (1)

Prædikesto (2)

Kalkmalerier i skibets hvælv (1)

Kalkmalerier i skibets hvælv (2)

Døbefont

Den runde korbue er bevaret med profilerede kragbånd, i buens nordvange er indmuret en billedkvader med en abe. Kor og skib har fået indbygget hvælv i sengotisk tid. I hvælvene ses kalkmalede bomærker og dekorativ udsmykning samt en mand med skæg omkring et svikkelhul udført af en maler fra kredsen omkring de naivistiske håndværksmalere fra slutningen af 1400-tallet, kalkmalerierne blev afdækket i 1956 ved E.Lind. Altertavlen er udført af Lorentz Jørgensen i 1644 og har tidligere stået i Tranekær kirke, på tavlen ses våben for Chrf. Urne og Sophie Lindenov. Prædikestolen er udført af Hans Gudewerth o.1635.

Den romanske granitfont har dobbeltløver omkring fælles menneskehoved på kummen og kraftige hjørnehoveder på den firkantede fod (Mackeprang s.117). Fonten er registreret i Mackeprang - Fyn og Lolland-Falster - Den sydfynske type - Øgruppen Fyn.