Billedliste

Tilbage til Hovedside

Brug browserens Tilbage-pil (formodentlig i øverste venstre hjørne) for at komme tilbage til denne side.

Piscina ved tårnets sydmur

Reliefkvader med hoved

Kvader med majuskelskrift

Skibets sokkel mod sydøst

Østgavl

Reliefkvader med fugl

Gravsten over Erik Vognsen

Skibet set mod øst

Korbuens kragbånd mod nord

Korbuens kragbånd mod syd (1)

Korbuens kragbånd mod syd (2)

Prædikestol

Døbefont og dåbshimmel i koret

Gravsten over slotsfoged Laurids Jensen

Gravsten over præst Peter Schoman

Skibet set mod vest

Stolegavle (1)

Stolegavle (2)

Altertavle og alterbord

Altertavle (1)

Altertavle (2)

Altertavle (3)

Døbefont