Skorup kirke

Tilbage til Liste over kirke

Skorup kirke

Skorup kirke

Gjern hr., Skanderborg amt, Århus stift. Østjylland. Kor og skib er opført i romansk tid af granitkvadre over skråkantsokkel. Murværket blev kraftigt omsat i 1856, ved denne omsætning forsvandt de oprindelige døre og andre enkeltheder, enkelte karmsten ses i murværket, desuden ses en tympanon på kirkegården og en søjlekapitæl. Portalresterne tyder på tilknytning til portalerne i Linå. Våbenhuset mod vest og tagrytteren stammer fra 1887, i våbenhuset er ophængt flere gravsten.

Skibets sydmur

Tympanon på kirkegården

Skibet set mod øst

Korbuekragsten mod syd

Altertavle (1)

Altertavle (2)

Altertavle (3)

Døbefont

Kor og skib har flade trælofter. I korbuen er indsat to kragsten, den søndre har slyngornamenter. Altertavlen er fra 1635 med våben for Mogens Høg og hans to hustruer, Helvig Lindenov og Christence Rosenkrantz, tavlen er beslægtet med tavlerne i Vrads og Funder. Et altertavlemaleri af T.M.Jensen fra 1856 er ophængt i kirken. Prædikestolen i nygotik er fra midten af 1800-tallet.

På siden Epitafier og gravsten kan man se slægtstavler for Mogens Høg og hans hustruer. Tryk på nedenstående link og søg Skorup kirke.

Epitafier og gravsten

Granitfonten er af nyere dato. Fonten i Tvilum kan ifølge Mackeprang stamme fra Skorup, ifølge De danske kirke skulle Skorups romanske granitfont stå i Søbygårds have. Fonten er ikke registreret i Mackeprang.