Skamby kirke

Tilbage til Liste over kirke

Skamby kirke

Skamby kirke

Skam hr., Odense amt, Fyns stift. Nordfyn. Kirken var i katolsk tid viet til Sankt Nicolaus. Kor og skib er opført i romansk tid af granitkvadre, koret over en rigt profileret dobbeltsokkel. De oprindelige døre og nogle oprindelige vinduer kan spores i murværket. I murværket ses desuden tre reliefkvadre med løver, disse stammer formodentlig fra en af portalerne, reliefferne har en vis lighed med jyske figurkvadre. Tårnet og våbenhuset mod nord er opført i sengotisk tid, våbenhuset tjener nu som ligkapel. I senmiddelalderen har kirken fået tilføjet to korsarme af munkesten og genanvendte kvadre, søndre korsarm har renæssancekarakter. I nordre korsarms sokkel ses en kvader med et fodaftryk, ifølge sagnet er det sat af en trold, der ville rive kirken ned. Kirken har hørt til Dallund gods, der senest har været ejet af slægten Blixen-Finecke, i 1915 overgik kirken til selveje.

Tryk på nedenstående link og se kirkens hjemmeside.

Skamby kirke

Syddør i skibets vestende

Reliefkvader i sydmuren

Søndre korsarms sydmur

Søndre korsarms sydmur, relifkvader (1)

Søndre korsarms sydmur, relifkvader (2)

Skibet set mod øst

Korbue og kor

Prædikestol

Kopi efter Veronese på skibets nordvæg

Korsskæring set mod nord

Nordre korsarm

Epitafium for to søstre i nordre korsarm (1)

Epitafium for to søstre i nordre korsarm (2)

Epitafium for to søstre i nordre korsarm (3)

Epitafium for to søstre i nordre korsarm (4)

Epitafium på søndre korsarms vestmur

Døbefont

Kor og skib har fået indbygget hvælv i senmiddelalderen, i skibet dækker hvælvet for døren til det tidligere våbenhus, hvorfor det må antages, at hvælvene er indbygget i forbindelse med opførelsen af korsarmene. Korbuen, tårnbuen og korsarmenes arkader er alle spidsbuer. På hvælvet over korbuen ses Christian IV's monogram og årstallet 1648. På alterbordet står nu et korbuekrucifiks som dateres til o.1520 og tillægges Claus Bergs værksted, krucifikset blev fundet på kirkens loft i 1910 og blev opstillet på alteret i 1941, krucifikset er formodentlig bestilt af dronning Christine, gift med kong Hans, de boede en stor del af året på kongsgården i Næsbyhoved skov. Et maleri fra o.1700 har tidligere fungeret som altertavle, det er nu ophængt i søndre korsarm. Alterklædet har broderet våben for C.P.Blixen og S.M. von Essen. Prædikestolen dateres til o.1610, i felterne ses evangelisterne i relief, på bagsiden af et englehoved ses signaturen H.B.

På skibets nordvæg ses en kopi af Veroneses Sankt Gregors gæstebud, som kan ses på museet Galleria dell Academia i Venezia, kopien er udført af baron C.Blixen Finecke og har hængt på Skjoldnæsholm i Skåne, i 1847 blev det skænket til Skamby kirke i forbindelse med en barnedåb, hvor Frederik VII og grevinde Danner deltog. I nordre korsarm ses den såkaldte Skriftestol indhegnet af en tidligere alterskranke, der blev flyttet til nordre korsarm o.1800, stolen er formodentlig ældre, men stammer næppe fra katolsk tid, skriftestolen har muligvis været brugt til de såkaldte lørdagsskriftemål, hvor man kunne rense sig for sine synder, så man om søndagen kunne gå i kirke med god samvittighed. I søndre korsarm ses en tuschtegning af den såkaldte Pesttjørn, en hvidtjørn som ifølge den lokale tradition blev plantet i 1350 over en fællesgrav for landsbyens beboere, der alle døde af pest på nær to, Pesttjørnen faldt for en storm i 1933, ved oprydningen fandt man en stor del skeletter, alderen kan dog diskuteres, hvidtjørnen må snarere dateres til o.1700 da sygdommen også raserede byen, en ny hvidtjørn er plantet på stedet.

I nordre korsarm ses en figursten med 16 anevåben over søstrene Elisabeth Svave (død 1618) og Eleonora Svave (død 1624), døtre af Jørgen Svave til Harritslevgård. Ifølge den lokale tradition skulle søstrene have kørt løbsk med en hestevogn, og først i Skamby fik man hold på hestene, derfor skænkede de kirken en alterdisk og en alterkalk samt 6 gårde, søstrene blev begravet under alteret, hvor stenen oprindelig har ligget. I nordre korsarm ses desuden en figursten over præsten Johannes Nielsen og hustru Maria Knudsdatter (død 1588). I søndre korsarm ses et epitafium over GŁnter Diderich Finecke (død 1729), som selv har forfattet teksten og fået epitafiet udført inden sin død, man har dog glemt at tilføje dødsåret. I tårnrummet ses en gravsten over ritmester Claus Langhaar (død 1698) og hustru Rebecca Salome Tidemand (død 1684).

På siden Gravsten og epitafier kan man se anetavler for søstrene Svave. Tryk på nedenstående link og søg Skamby kirke.

Gravsten og epitafier

Den romanske granitfont har cylindrisk kumme med arkader samt rund fod med skaft (Mackeprang s.135). Fonten er registreret i Mackeprang - Fyn og Lolland-Falster - Arkadetypen - Den arkitektoniske gruppe.