Skader kirke

Tilbage til Liste over kirke

Skader kirke

Billedserie

Liste over billeder

Skader kirke

Sønderhald hr., Randers amt, Århus stift. Djursland-Randersegnen. Kor og skib er opført i romansk tid af granitkvadre over skråkantsokkel. Korets romanske vinduer mod nord og øst blev genåbnet i 1935, i nordvinduet fandt man en egetræsramme og i kirken brudstykker af farvet og bemalet glas, vinduerne er nu atter blændede.. De firkantede døre er bevaret, syddøren i brug med en halvsøjle i den ene karm, norddøren er tilmuret men har bevaret de profilerede kragsten. I korets østgavl er øverst en åbning, hvor klokken er ophængt. Våbenhuset er opført i 1951. Kirken blev gennemgribende restaureret i 1935. På kirkegården ses en romansk gravsten med slyngornamentik og kors.

Skibet har fladt bjælkeloft, koret har fået indbygget krydshvælv i gotisk tid. Den runde korbue er bevaret med profilerede kragbånd. På alterbordet står en sengotisk krucifiksgruppe. Prædikestolen er fra 1857. Ved restaureringen i 1935 afdækkede man kalkmalerier i koret fra to perioder, på nordvæggen fandt man en romansk billedfrise, som ikke kunne bevares, i korhvælvet fandt man dekorativ udsmykning fra sengotisk tid, korhvælvets kalkmalerier blev restaureret af H. Borre, i hvælvet ses våben for århusbispen Ejler Bølle (biskop 1482-90). I 1974 fjernede man de gamle stolestader og indsatte løse bænke med hynder, hvilket giver mulighed for en mere fleksibel rumindretning, som man bl.a. udnytter når kirken er radiokirke. Tryk på nedenstående link og læs mere om Radiokirken.

DR-kirken

Den romanske granitfont har bladlignende bukler på kummen (Mackeprang s.200). Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Vestjylland, Salling og Himmerland - Himmerland, Bukler.