Billedliste

Tilbage til Hovedside

Brug browserens Tilbage-pil (formodentlig i øverste venstre hjørne) for at komme tilbage til denne side.

Romansk gravsten på kirkegården

Skibet set mod øst

Krucifiksgruppe på alterbord

Korhvælv (1)

Korhvælv (2)

Døbefont