Sions kirke

Tilbage til Liste over kirke

Sions kirke

Billedserie

Liste over billeder

Sions kirke

København, Østerbro provsti, Københavns stift. Storkøbenhavn. Langhuskirken er tegnet i nyromansk stil af V. Koch og opført i 1895-95 af røde mursten over granitsokkel og med prydelser af kridtsten omkring vinduerne og i bælter, desuden er brugt savonnére-sten, Ølands-kalk og norsk marmor. Vestgavlen har rundbuet portal med tympanonfelt under en trekantgavl med arkader, over trekantsgavlen ses en stor rundbue med en vindues-tregruppe. Flankemurene leddeles af lisener under kridtstensrelieffer af Th.Bærentsen. V.Koch har benyttet sit indgående kendskab til Grenå-egnens kirker, som arkaderne med dværgsøjler over vestdøren, inspirationen til dværgsøjlerne kan ses på kirken i Hammelev (Djurs Nørre hr., Djursland-Randersegnen). Tårnet er tegnet af K.Varming og opført i 1921.

Tryk på nedenstående link og læs mere om kirkens arkitekter og kunstnere.

Arkitekter og kunstnere

Kirkerummet overdækkes af et tøndehvælv, langs sidevæggene er der træpulpiturer, der hviler på jernsøjler. Alterbordet står fire trin op i en rundbuet niche, bag alteret er ophængt et maleri af P.Steffensen, Den vantro Thomas. Korvæggen er udsmykket med en stor figurkomposition, der er udført af Johannes Kragh i 1899, motivet er Kristi genkomst, vestvæggen omkring orglet har ligeledes en udsmykning af Johannes Kragh, Dommedag. Udsmykningen behandles i Tidsskrift for Kunstindustri 1899 s.21.

Døbefonten af granit har relieffer af A.Bundgaard. Reliefferne er inspireret af de romanske granitfonte. På kummen ses hjorte omkring livets træ samt Syndefaldet, på foden ses dyr, der bider i en slange.